S&P Triglavu dodijelio visoku kreditnu ocjenu „A“

Grupa je dobro kapitalizirana i oprezno preuzima rizike osiguranja

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u daljnjem tekstu S&P ili agencija) je nakon ovogodišnjeg redovnog pregleda potvrdila kreditni rejting Grupe Triglav, a time i njezine matične tvrtke Zavarovalnice Triglav i članice grupe Reosiguranje Triglav Re, ocjenu financijske snage "A" sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Kreditni rejting temelji se na procjeni neovisnog profila kreditnog rizika Grupe, a svi pojedinačni elementi rejtinga nalaze se na razini prethodne godine. Ključna snaga Triglava je, ističu u agenciji, vodeće tržišno mjesto u regiji i Sloveniji, renomirana robna marka i širok asortiman dostupan u razgranatoj prodajnoj mreži. Agencija smatra da je Grupa dobro kapitalizirana i oprezno preuzima rizike osiguranja, a uz uspostavljenu reosigurateljnu zaštitu uspješno ograničava učinke masovnih šteta.

 

S&P je profil poslovnog rizika Grupe Triglav ponovno ocijenio solidnim, a profil financijskog rizika vrlo solidnim. Prema mišljenju agencije, iznenadna ograničenja cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i ekstremne prirodne katastrofe u regiji negativno će utjecati na ovogodišnje rezultate Grupe Triglav. Smatra da se radi o jednokratnim učincima te očekuje poboljšanje rezultata Grupe iduće godine ponajviše zahvaljujući uspješnom oporavku segmenta neživotnih osiguranja te nastavka stabilnog poslovanja u segmentu životnih osiguranja i u aktivnostima upravljanja imovinom. Kako ističu u agenciji, Grupa ima stabilnu i učinkovitu reosigurateljnu zaštitu, a svojim investicijskim portfeljem upravlja konzervativno.

 

Stabilna srednjoročna prognoza kreditnog rejtinga odražava očekivanja S&P-a da će Grupa Triglav i u sljedećem dvogodišnjem razdoblju nastaviti uspješno provoditi poslovnu strategiju profitabilnog rasta temeljenu na daljnjoj diversifikaciji ponude i ostvarenih prihoda. Unatoč povećanim gubicima uslijed prirodnih nepogoda, ukidanju dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i ublažavanju makroekonomskih uvjeta, agencija očekuje da će Grupa zadržati visoku kapitaliziranost na razini najmanje "AA" prema modelu kapitala S&P te uspješno poboljšati operativni rezultati.


Complementary Content
${loading}