Brinemo o zdravlju svojih zaposlenika

Početkom 2023. godine Triglav osiguranje d.d. ugovorilo je police dodatnog zdravstvenog osiguranja Triglav Puls za svoje zaposlenike.

Suvremeni način života sve je stresniji, a zahtjevi za pojedinca sve veći pa mnogi teško pronalaze vrijeme za posvetiti se sebi i svom zdravlju. Voljeli bismo jesti zdravije i manje, živjeti uz manje stresa i psihološke napetosti, ali uvijek se nađe nešto što je važnije. Naravno, liječnike želimo gledati što manje u svom životu, no imamo na umu da pravovremeni preventivni pregledi često mogu biti ključni za uspješno liječenje bolesti.

Imajući to na umu, a želeći potaknuti svoje zaposlenike da aktivno brinu o svome zdravlju, za djelatnike smo početkom 2023. ugovorili police dodatnog zdravstvenog osiguranja Triglav Puls.

Kako otići na pregled?

Kako bi koristili prava po polici, zaposlenici trebaju prethodno kontaktirati djelatnike Zdravstvene točke gdje osim dogovaranja termina mogu dobiti sve informacije o pokrićima police osiguranja, ugovornim zdravstvenim ustanovama itd. Zdravstvena točka na raspolaganju kolegama, ali i klijentima je svaki radni dan od 07-21 sati na besplatnom telefonu 0800 20 20 88 ili na mail zdravstveno@triglav.hr.

Pregledi se obavljaju u ugovornim ustanovama Triglav osiguranja. Ako se usluge iz pokrića police osiguranja obave u ugovornim ili neugovornim ustanovama bez odobrenja djelatnika Zdravstvene točke, povrat novca za obavljene usluge nije moguć.

Na zahtjev Triglava osiguranik dostavlja na uvid relevantnu medicinsku dokumentaciju iz koje će se moći utvrditi postojanje indikacije za određenu medicinsku uslugu. Ako se uvidom u dostavljenu medicinsku dokumentaciju utvrdi da ne postoji medicinska indikacija za traženu uslugu, nije moguće ostvariti pravo na naknadu troškova prema Uvjetima osiguranja. 

Sistematski pregledi

Sistematski pregled obavlja se u ustanovama koje odredi Triglav osiguranje. Popis tih ustanova uvijek je moguće provjeriti s djelatnicima Zdravstvene točke, jer se on s vremenom nadopunjava kako raste broj partnerskih ustanova.

Za uslugu sistematskog pregleda naši zaposlenici pravo na jedan slobodan dan koji je moguće ostvariti na dan za kada je zakazan sistematski pregled.

Sistematski se pregled sastoji od:

ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi), ginekološki pregled sa PAPA testom i transvaginalnim ultrazvukom.

MUŠKARCI: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT, GGT/, kolesterol, trigliceridi; te za starije od 40 godina PSA).


Ostali pregledi

Osim sistematskog pregleda, policom osiguranja Triglav Puls obuhvaćene su sljedeće usluge unutar svake osigurateljne godine (sve na indikaciju liječnika)

  • 2 specijalistička pregleda
  • 2 dijagnostička postupka
  • 2 laboratorijske pretrage.

Specijalisti uključeni u pokriće su internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, fizijatar, dermatolog, kirurg (ne uključuje pregled neurokirurga), ginekolog, otorinolaringolog, urolog i psihijatar.

Obuhvaćeni dijagnostički postupci su EKG, ergometrija, spirometrija, UZV abdomena, UZV dojki, UZV štitnjače, UZV oka, UZV prepona, UZV vrata, UZV pazuha, UZV testisa, UZV prostate, EEG, EMNG, kompjutorizirana perimetrija, fundus, tonometrija, tonalna audiometrija, RTG snimanje koštanog sustava (jedna regija, dvije projekcije), specijalne RTG snimke, radiološka obrada organa trbušne šupljine, radiološka obrada prsne šupljine, UZV zglobno-koštanog sustava, UZV mišića i tetiva, UZV vaginalnom sondom, Papanicolau test i stupanj čistoće, mamografija, dermatoskopija – mala, denzitometrija.

Laboratorijske pretrage su sedimentacija, KKS, DKS, PV, APTV, fibrinogen, GUK, kolesterol, trigliceridi, HDL - kolesterol, LDL - kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, konjugirani bilirubin, kreatinin, klirens kreatinina, urea, AST, ALT, GGT, AP, amilaze, acidum uricum, elektroliti (Na, K), OGTT, željezo, magnezij, UIBC, TIBC, feritin, HbA1C, CRP, stolica na okultno krvarenje, TSH, T3, T4.

Pregledi se obavljaju u ugovornim ustanovama Triglava.


Popis ustanova za obavljanje ostalih pregleda i pretraga osim sistematskog pregleda koji su u pokriću polica dodatnih zdravstvenih osiguranja Triglav osiguranja nalazi se na našoj internetskoj stranici, na poveznici Zdravstvene ustanove i redovito se ažurira.

Pročitajte više o našim zdravstvenim osiguranjima.


Complementary Content
${loading}