Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

ISIN oznaka LU0378438732
Bloomberg oznaka CBDAX GT
Opis* Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti osrednjega nemškega delniškega indeksa DAX® Indexs.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,08 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist                                                                              

ISIN oznaka LU1650491795
Bloomberg oznaka E15H GT
Opis* Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Markit iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR Index, to je indeksa državnih vrednostnih papirjev v evrski valuti, vezanih na inflacijo.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,165 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

Lyxor iBoxx€ Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

                                       

ISIN oznaka LU0444606965
Bloomberg oznaka CBOXGS5 GT
Opis* Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Markit iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR Index. Indeks sestavljajo nemške državne obveznice z dospelostjo med 5 do 10 let. Posamezna naložba ima največ 30% utež v skladu.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,12 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

               

ISIN oznaka LU0908501488
Bloomberg oznaka MTDB GY
Opis* Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti evropskega delniškega indeksa EURO STOXX 50® (NR) Index.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,07 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

                           

ISIN oznaka LU0392494562
Bloomberg oznaka CBNDDUWI GT
Opis* Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti svetovnega delniškega indeksa MSCI TRN World Index.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,20 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

                   

ISIN oznaka LU0603940916
Bloomberg oznaka C004 GT
Opis* Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti nemškega delniškega indeksa ShortDAX® TR Index. Omenjeni indeks sestavljajo kratke pozicije delnic podjetij nemškega vodilnega delniškega indeksa DAX®, kar pomeni, da vlagatelj dosega pozitivno donosnost v primeru padanja delnic, ki sestavljajo delniški indeks DAX®, in negativno donosnost v primeru rasti delniškega indeksa DAX®.
Država, v kateri kotira sklad Nemčija
Upravljavska provizija sklada** 0,30 % p.a.
Strošek hrambe vrednostnih papirjev 0,0033 % p.m.
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** 0,05 %
Primarna borza Frankfurt - XETRA
Podrobnosti o skladu Povezava na sklad
Prodajni prospekt
Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku
Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku* - Vsi opisani skladi so usklajeni z UCITS III regulativo
** - Upravljavska provizija sklada je zajeta v vrednosti točke premoženja do katere je upravičen upravljavec ETF sklada. Zavarovalnica nima vpliva na višino ali na spremembo te provizije, kakor tudi ne na druge ev. stroške, ki so izključno v domeni upravljavca ETF skladov.
*** - Obračuna se v % od vrednosti sredstev, ki se prenašajo.

Complementary Content
${loading}