Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Paketno osiguranje imovine

Ako niste sigurni što naši paketi uključuju, provjerite:

Hoće li moja polica Triglav paketnog osiguranja imovine nadoknaditi štetu osobi koju sam oštetio na skijalištu na Sljemenu?

a) Da, ako osoba podnese zahtjev za naknadu štete.
b) Ne, jer se šteta dogodila izvan osiguranog stana ili kuće.
c) Ne, jer polica paketnog osiguranja imovine osigurava samo stan ili kuću.

Odgovor a) - U okviru Triglav paketnog osiguranja imovine (BASIC, MEDIUM, LARGE), pokriće osiguranja od odgovornosti postoji za štete koje osiguranik prouzroči trećim osobama i za njih odgovara temeljem zakonskih odredaba. To znači da je pokrivena i odgovornost za štete nastale ozljeđivanjem osoba (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt) ili nanošenjem materijalne štete (uništenje, oštećenje ili gubitak stvari). Osiguranje od odgovornosti privatnih osoba vrijedi na području Hrvatske.

Točno ili netočno: osiguranje od slučaja provale u okviru Triglav paketnog osiguranja imovine pokriva i štetu koja je nastala jer su osigurani predmeti uništeni ili oštećeni u pokušaju provale?

a) Točno.
b) Netočno.

Odgovor a) - Točno. Ako ste ugovorili Triglav paketno osiguranje imovine, pokriće osiguranja uključuje štetu zbog oduzimanja osiguranih predmeta i štetu na zgradi ili objektu koju prouzroče provalnici ili pljačkaši prilikom provale ili pak pri pokušaju provale ili pljačke. Isto vrijedi za štetu koja nastane na osiguranim pomoćnim građevinskim objektima, odnosno prostorima kao što su garaže ili podrumi. U paketima MEDIUM i LARGE, pokriće osiguranja osigurano je na novu vrijednost, a to znači da se pri izračunu premije osiguranja ne odbija amortizacija.


Koje osiguranje pokriva štetu ako moj pas ugrize susjeda?

a) Osnovno osiguranje pasa
b) Paketno osiguranje imovine
c) Susjedovo osiguranje od slučaja nezgode

Odgovor b) – Osiguranje od odgovornosti koje je uključeno u Triglav paketno osiguranje imovine pokriva također štetu koju vaš pas, ili neka druga domaća životinja, prouzroči trećim osobama. Osiguranje pasa, s druge strane, namijenjeno je pokrivanju troškova liječenja pasa koji nastanu kao posljedica nezgode ili bolesti. Odgovor pod a) bio bi točan samo ako u okviru tog osiguranja također dogovorite osiguranje od dodatnog rizika – odgovornosti vlasnika psa za štetu na osobama ili stvarima, nastalu zbog napada ili ugriza. Odgovor pod c) također može biti točan ako susjed ima sklopljeno osiguranje od nezgode za sebe. U tom bismo slučaju ugriz psa smatrali nezgodom, a liječenje i eventualne posljedice bile bi pokrivene tim osiguranjem.

Pri oluji s vjetrom došlo je do pada stabla, koje je palo baš na krov moje garaže i nanijelo štetu. Je li nastala šteta pokrivena Triglav paketnim osiguranjem imovine?

a) Da.
b) Ne.

Odgovor a) - Da, Triglav paketno osiguranje imovine pokriva takve štete jer se radi o opasnosti od oluje koja je uključena u paket. Garaža je predmet police osiguranja ako se nalazi na parceli na kojoj je smještena stambena zgrada ili vaša kuća, ili pak na susjednoj parceli i ako je ona u vašem vlasništvu. (Ako je garaža samostojeći objekt ista mora biti navedena na polici/uključena u prijavljenu kvadraturu koja je osnovica izračuna premije).


Što ako mi u stanu pukne cijev ili dođe do neke druge nezgode?

a) Moram hitno naći majstora i skupo ga platiti za hitnu intervenciju
b) Preostalo mi je jedino da preuzmem stvar u svoje ruke i pokušam popraviti cijev sam
c) Mogu se koristiti osiguranjem kućne asistencije, koju mogu dodatno ugovoriti uz paketno osiguranje imovine.

Odgovor c) - Za što brže sprječavanje daljnje štete u najkraćem mogućem roku organiziramo pomoć i djelomično pokrivamo troškove usluge, odnosno troškove sanacije kvara i/ili oštećenja s osnovnim ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja objekta i predmeta koji se nalaze u objektu.
Nazovite nas na 01 56 32 999, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.


Koji je najbolji način za uštedu pri ugovaranju osiguranja mog stana ili kuće?

a) Ako sklopite više pojedinačnih polica osiguranja imovine.
b) Ako odaberete Triglav paketno osiguranje imovine.
c) Ako odaberete sve navedeno.

Odgovor b) – Triglav paketno osiguranje imovine omogućuje vam da po povoljnijim uvjetima osigurate stan ili kuću tako da ugovorite jedan od tri paketa – BASIC, MEDIUM i LARGE. Pokrića osiguranja spojili smo u pakete osiguranja koji odgovaraju različitim potrebama osiguranika i istovremeno smanjuju visinu premije osiguranja koju biste inače trebali platiti pri sklapanju pojedinačnih osiguranja.


U Triglav osiguranju kreirali smo posebne pakete osiguranja imovine u kojima imate mogućnost sami izabrati pokrića kojima osiguravate svoje kućanstvo. Time su osigurateljna pokrića sjedinjena u pakete osiguranja koji odgovaraju različitim potrebama osiguranika.

Ugovaranjem jednog od tri paketa osiguranja imovine ostvarit ćete i značajnu uštedu jer paketi istovremeno smanjuju visinu premije koju bi platili za sklapanje pojedinačnih osiguranja.

Bilo da se odlučite za osiguranje obiteljske kuće, stana ili samo stambenih pokretnina, možete birati između 3 paketa osiguranja BASIC, MEDIUM i LARGE.


BASIC MEDIUM LARGE
SVOTA OSIGURANJA (po m2 STAMBENE POVRŠINE)
POŽARNO OSIGURANJE 4.000 kn 5.000 kn 6.000 kn
STAMBENE POKRETNINEGRAĐEVINSKI DIO STAMBENE POKRETINE

BASIC MEDIUM LARGE BASIC MEDIUM LARGE
Požar 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Udar groma 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Oluja i tuča 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Eksplozija 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Udar motornog vozila 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Pad i udar letjelice 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Manifestacije i demonstracije 4.000 kn/m2 5.000 kn/m2 6.000 kn/m2 2.500 kn/m2 3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Snježna lavina i pritisak snijega
5.000 kn/m2 6.000 kn/m2
3.000 kn/m2 3.500 kn/m2
Indirektan udar groma u instalacije

10.000 kn


Ograde
5.000 kn 10.000 kn


Klizanje tla i odron zemljišta
10.000 kn 20.000 kn


Antene i tende2.000 kn 4.000 kn
Izljev vode uslijed puknuća dovodnih i odvodnih cijevi i grijanja 2.000 kn 4.000 kn 10.000 kn 2.000 kn 4.000 kn 10.000 kn
Izljev vode uslijed zamrzavanja i začepljenja cijevi
4.000 kn 10.000 kn
4.000 kn 10.000 kn
Troškovi gubitka vode nakon izljeva
1.000 kn 2.000 kn
1.000 kn 2.000 kn
Troškovi zamjene cijevi do 5m
1.000 kn 2.000 kn


Troškovi traženja puknuća cijevi

2.000 kn


Poplava, bujica i visoka voda
20.000 kn 30.000 kn
10.000 kn 20.000 kn
Prodor oborinske vode u objekt
1.500 kn 3.000 kn
1.500 kn 3.000 kn
Štete od izlijevanja vode iz vodenih kreveta i akvarija2.000 kn 4.000 kn
Boje i obloge uslijed izljeva vode po m2 300 kn 400 kn 500 kn 300 kn 400 kn 500 kn
Provalna krađa stvari kućanstva


5.000 kn 15.000 kn 25.000 kn
Štete na stvarima unutar objekta uslijed provalne krađe ili razbojstva


1.000 kn 2.000 kn 4.000 kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu koje nisu u zaključanom spremištu (zbirke i sl.)


1.000 kn 2.000 kn 3.000 kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu u dobro zaključanom sigurnosnom spremištu (zbirke i sl.)


2.000 kn 4.000 kn 6.000 kn
Stvari, alati, uređaji koji služe uređenju kućanstva ili okućnice ili za hobi djelatnost
5.000 kn
Osiguranje bicikala od krađe2.000 kn 4.000 kn
Krzna i predmeti od krzna, odjeća i obuća čija vrijednost po artiklu prelazi 15.000,00 kn15.000 kn 30.000 kn
Gotovina, zlato, plemeniti metali, nakit izvan zaključanog spremišta1.000 kn 2.000 kn
Gotovina, zlato, plemeniti metali, nakit u zaključanom spremištu4.000 kn 8.000 kn
Isprave, uključujući i štedne knjižice


1.000 kn 2.000 kn 3.000 kn
Stvari kućanstva u pomoćnim prostorijama


1.000 kn 2.000 kn 3.000 kn
Provalna krađa iz zaključanih motornih vozila (osobne stvari članova kućanstva)
1.000 kn
Razbojstvo izvan mjesta osiguranja1.000 kn 2.000 kn
Oštećenje objekata uslijed provale 2.000 kn 4.000 kn 6.000 kn


Krađe dijelova objekta
1% osiguranog iznosa 2% osiguranog iznosa


Troškovi promjene brave uslijed osiguranog slučajaLimit 1.000 kn Limit 2.000 kn
Razbojstvo u mjestu osiguranjaLimit 1.000 kn Limit 2.000 kn
Obična krađaLimit 1.000 kn Limit 2.000 kn
Privatna odgovornost


100.000 kn 150.000 kn 200.000 kn
Odgovornost za kućne ljubimce


100.000 kn 150.000 kn 200.000 kn
Odgovornost vlasnika kuće ili stana i zemljišta 100.000 kn 150.000 kn 200.000 kn


Trošak namirnica kod odmrzavanja uslijed nastanka osiguranog slučaja1.000 kn 2.000 kn
Lom stakla

5.000 kn
3.000 kn 5.000 kn
Trošak raščišćavanja i rušenja
2% osiguranog rizika 3% osiguranog rizika
2% osiguranog rizika 3% osiguranog rizika
Trošak sprječavanja i umanjenja štete
1% osiguranog rizika 2% osiguranog rizika
1% osiguranog rizika 2% osiguranog rizika
Troškovi zamjenskog smještaja ako je stan postao ne nastanjiv uslijed nekog rizika

3 mjeseca / 20.000 kn

3 mjeseca / 20.000 kn
Grafiti

2.000 kn


Nezgoda za članove kućanstva s 20.000
I 40.000
B 4.000 BD 40
s 20.000
I 40.000
B 4.000
BD 40
s 20.000
I 40.000
B 4.000
BD 40
s 20.000
I 40.000
B 4.000 BD 40
s 20.000
I 40.000
B 4.000
BD 40
s 20.000
I 40.000
B 4.000
BD 40

Nezgoda za članove kućanstva
S – Smrt
I – Invalidnost
B – Smrt uslijed bolesti
BD – Bolnički dani
(*) – maksimalna godišnja obveza osiguratelja neovisno o kvadraturi građevinskog dijela

BASIC MEDIUM LARGE
GODIŠNJA PREMIJA (premija po m2 u kn)
Građevinski dio i stambene pokretnine - skupno 9,00 12,00 16,00
Građevinski dio - samostalno 5,00 6,00 8,00
Stambene pokretnine - samostalno 5,00 7,00 10,00

*pomoćni objekti do 50 m2 su automatski uključeni u pokriće
*pomoćni objekti veći od 50 m2 zbrajaju se u ukupnu kvadraturu građevinskog dijela
Kućna asistencija

  • pukla vam je cijev i doživjeli ste poplavu
  • ne možete u stan dok ne promijenite bravu ili možda trebate hitnu promjenu razbijenog stakla...
  • trebate pomoć?

Pomoć u kući sklopite kao dodatno osiguranje uz paketno osiguranje vašeg doma.

Pomoć u kući

01 56 32 999

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader