Prijava štete

 

U Triglav osiguranju važno nam je da vam budemo na raspolaganju kad je najpotrebnije: u slučaju nastanka štete. Zato vam omogućavamo da štetu prijavite brzo i jednostavno.

 

Postupak rješevanja štetnog zahtjeva počinje vašom prijavom štete.


 

Prijavu štete odnosno zahtjev za odštetu moguće je podnijeti:


 
Obrasci
Automobilska osiguranja
Imovinska osiguranja
Životna osiguranja
Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Osiguranje od odgovornosti
Ostala osiguranja
Zdravstvena osiguranja
Osiguranje korisnika kredita Sberbank d.d., Hrvatska