Što ako ne mogu platiti participaciju karticom Triglav osiguranja d.d.?

Ako zbog nekog razloga (npr. tehničke poteškoće) osiguranik iznimno mora platiti participaciju, potrebno je zatražiti račun na svoje ime i prezime, a potom od Triglav osiguranja d.d. zatražiti povrat plaćenih sredstva. Zahtjev za povratom plaćenih troškova (prijavu štete) osiguranik je dužan izvršiti unutar 30 dana od dana plaćanja participacije. Prilikom prijave štete osiguranik je dužan dostaviti originalni račun temeljem kojeg je participacija plaćena. Na računu moraju biti naznačeni ime i prezime osiguranika te datum pružanja zdravstvene usluge ili kupnje lijeka.