Što se događa sljedeće osigurateljne godine? Moram li voditi brigu o isteku police?

Ukoliko ugovorite policu Triglav dopunskog zdravstvenog osiguranja s trajanjem 3 ili 5 godina polica vrijedi do ugovorenog trajanja osiguranja. Prije proteka tog roka kontaktirat će vas distributer osiguranja ili sami možete doći u Triglav osiguranje d.d. radi obnove osiguranja. Ukoliko ugovorite policu s trajanjem do otkaza, iduće godine se ne treba ni o čemu brinuti, osim ako želi promijeniti nešto u vezi sa svojom policom, primjerice, način plaćanja.