Kada mogu promijeniti dinamiku plaćanja premije?

Dinamiku plaćanja premije možete promijeniti prije nastupa sljedeće osigurateljne godine na način da podnesete pisani zahtjev osiguratelju najmanje mjesec dana prije nastupa nove osigurateljne godine.