Kada mogu promijeniti dinamiku plaćanja premije?

Dinamiku plaćanja premije možete promijeniti 3 mjeseca prije nastupa sljedeće osigurateljne godine na način da podnesete pisani zahtjev osiguratelju najmanje 3 mjeseca prije nastupa nove osigurateljne godine.