Koji je postupak promjene, odnosno prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d.?

Osiguranik osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg Osiguratelja, sukladno njihovim uvjetima. Osiguranik ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d, na koju se ne primjenjuje karenca od 15 dana ukoliko se promjena Osiguratelja napravi unutar 60 dana od dana raskida jedne do početka nove police osiguranja s time da je prvi mogući početak osiguranja dan nakon sklapanja ugovora odnosno potpisivanja ponude u Triglav osiguranju d.d. . Karenca od 30 dana za B listu lijekova i dalje ostaje na snazi.