Kada mogu početi koristiti prava po svojoj polici osiguranja?

Ako osiguranik prvi pruta ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d. odnosno ako je imao važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja čiji je istek nastupio u periodu od više od jednog mjeseca od sklapanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d. kod izračuna počeka korištenja usluga po polici uračunava se karenca. To znači da se prava po polici mogu koristiti od 16-og dana od datuma početka osiguranja navedenog na polici osiguranja za dopunsko zdravstveno osiguranje. Karenca za B listu lijekova je uvijek 30 dana od datuma početka osiguranja navedenog na polici. Uz obavezan uvjet da je premija po polici plaćena.