Što je SEPA izravno terećenje?

Od 09. veljače 2019. Triglav osiguranje d.d. pridružuje se nacionalnom projektu SEPA i počinje s primjenom usluge SEPA izravno terećenje. Primjena standarda SEPA osigurava jedinstvenu tehnološku platformu u Republici Hrvatskoj za procesiranje platnih transakcija, kao i potrebne preduvjete za daljnji razvoj platnih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s europskim standardima.

 

SEPA izravno terećenje u kunama nacionalna je platna usluga za terećenje tekućeg računa platitelja (korisnik) kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja (Triglav osiguranje d.d.) na osnovi suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja. 

 

Za postojeće klijente Triglav osiguranja d.d. koji svoje račune plaćaju izravnim terećenjem (bivši trajni nalog) ništa se ne mijenja. Za podmirenje obveza po ugovorenim premijama osiguranja i dalje će se teretiti korisnikov bankovni račun u ugovorenom iznosu na mjesečnoj razini. Postojeća izravna terećenja (bivši trajni nalog) koja su klijenti ugovarali sa svojom poslovnom bankom i s Triglav osiguranjem d.d. bit će migrirana na novi sustav SEPA izravnih terećenja, o čemu će poslovne banke pravodobno informirati svoje korisnike.

 

Prednosti usluge SEPA izravno terećenje:

-    jednostavan način plaćanja računa, bez rizika od posljedica zakašnjelog plaćanja

-    jednostavno praćenje terećenja na izvodima transakcijskih računa

-    bolje informiranje platitelja o financijskim obvezama koje će pristići na naplatu

-    jedinstven način davanja suglasnosti za izravno terećenje za sve platitelje

-    jednako postupanje prema svim primateljima prilikom provođenja usluge SEPA izravno terećenje.

 

SEPA izravno terećenje nacionalna je platna usluga u kunama za terećenje transakcijskog računa platitelja kod koje platnu transakciju inicira poslovni subjekt (primatelj plaćanja - npr. Triglav osiguranje d.d.) na temelju suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja. Triglav osiguranje d.d. je o uvođenju usluge SEPA izravno terećenje obavijestilo postojeće platitelje koji imaju ugovoreno plaćanje premija osiguranja putem izravnog terećenja u prosincu 2018. godine.

 

Pregled bitnih osnovnih razlika između postojeće usluge izravnog terećenja i SEPA izravnog terećenja:

 

 

Usluga izravnog terećenja

Usluga SEPA izravnog terećenja

Informacije koje primatelj plaćanja daje platitelju prije izvršenja naloga izravnog terećenja U usluzi Izravno terećenje nije jednoznačno definirano postupanje kojeg se primatelji moraju pridržavati. SEPA standard propisuje da primatelj plaćanja obavještava platitelja prije svakog terećenja o datumu, iznosu i identifikatoru suglasnosti (prenotifikacija).
Obveza povrata plaćenog iznosa platitelju na njegov zahtjev Prema Zakonu o platnom prometu platitelj u postojećoj usluzi Izravno terećenje ima pravo na povrat autoriziranih i neautoriziranih platnih transakcija. Pravila povrata standardiziranu su. SEPA pravila propisuju pravo platitelja potrošača na bezuvjetan povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju (Refund).
Naknada za izvršavanje naloga i ugovaranje ograničenja po računu Naknade za procesiranje naloga naplaćuju se primatelju plaćanja prema ugovoru Banke s primateljem. Naknada platiteljima naplaćuje se sukladno tarifi Banke za izvršenje naloga i za ugovaranje ograničenja po računu odnosno sukladno uvjetima paketa koji platitelj ima ugovoren u Banci.
Rokovi Izvršavaju se do prelaska plaćanja na SEPA izravna terećenja ili do krajnjeg roka prema Nacionalnom planu migracije na SEPA-u Izvršavaju se od trenutka prelaska primatelja plaćanja na SEPA izravno terećenje.

 

Više informacija možete saznati na: www.sepa.hr