Trebam li prilikom prijave sumnje u prijevaru ostati anoniman?

Prijave mogu biti anonimne. Ako prijevara nije anonimna i predana je u dobroj vjeri, prijavitelju se jamči zaštita od eventualnih odmazdi.