Osiguranje na novu vrijednost

Kod ovog je načina naknade štete osigurana vrijednost stvari koje su predmet osiguranja, jednaka vrijednosti novih stvari prema mjestu na kojem se nalaze. Kako ne bismo grubo prekršili jedno od temeljnih načela osiguranja, a to je načelo zabrane obogaćenja, na ovaj način možemo osigurati samo one stvari čija stvarna vrijednost nije niža od 60% vrijednosti novih stvari.