Osiguranje na dogovorenu vrijednost

Za osiguranje na dogovorenu vrijednost moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, karakteristični za tu vrstu osiguranja. Ovdje je riječ o svojevrsnoj kombinaciji klasičnog osiguranja i osiguranja na prvi rizik, a mogu ga sklopiti samo oni osiguranici koji redovito vode propisane knjigovodstvene evidencije o vrijednosti osnovnih sredstava.