Osiguranik

Kada je riječ o osiguranju imovine, osiguranik je osoba, čija je imovina ili imovinski interes predmet osiguranja, pri čemu osiguranik i osiguravatelj mogu biti ista osoba, osim kod osiguranja na tuđi račun. Kod dobrovoljnih dodatnih mirovinskih osiguranja je osiguranik osoba, od čije smrti, zdravstvenih poteškoća ili umirovljenja ovisi isplata svote osiguranja.

 

Kod osiguranja od nezgode je osiguranik ona osoba od čije smrti, invalidnosti ili zdravstvenih poteškoća ovisi isplata svote osiguranja odnosno naknade.