Osigurana svota

Predstavlja iznos koji je osiguranje dužno platiti osiguraniku ili drugoj osobi određenoj ugovorom o osiguranju, na temelju ugovora o osiguranju, nakon nastupa osiguranog slučaja.