Korisnik

Korisnik je osoba kojoj je, temeljem ugovora o osiguranju, osiguranje dužno isplatiti svotu osiguranja ukoliko nastupi osigurani slučaj.