Klasično osiguranje

Kod ovog se oblika osiguranja iznos osiguranja određuje na način da se iznos štete koju pokriva osiguranje pomnoži s količnikom (kvocijentom) između svote osiguranja i osigurane vrijednosti, s time da vrijednost količnika ne smije biti viša od 1. To znači, da kod klasičnog osiguranja osigurani iznos, u pravilu, ovisi o odnosu svote osiguranja i osigurane vrijednosti.