Koje osiguranje pokriva štetu koja nastane ako na moje vozilo padne snijeg s krova zgrade?

Za štetu koja nastane ako s krova zgrade padne led ili snijeg odgovara vlasnik zgrade s koje je stvar pala. Proizlazi da bi morao platiti i odštetu koja zbog pada stvari nasumičnom prolazniku ili vlasniku oštećenog automobila. Ako vlasnici javnih zgrada, odnosno upravitelj stambenih zgrada u ime etažnih vlasnika, osiguraju i opću odgovornost iz kućnog, odnosno zemljišnog posjeda, što je običaj, štetu isplaćuje osiguravajuće društvo. Ako štetni događaj nastane na privatnom zemljištu (u slučaju individualne stambene kuće), odgovoran bi mogao biti vlasnik takve nekretnine. Zbog toga je preporučljivo zaključiti paketno osiguranje doma koje, među ostalim, sadrži i pokriće opće odgovornosti iz zemljišnog posjeda. Ako  vlasnik ili kao najmoprimac  nekretnine nema zaključeno odgovarajuće osiguranje, dužan je sam snositi teret isplate potencijalne štete iz tog naslova. 


Vlasnik vozila koji ima kasko osiguranje najjednostavnije će svoju štetu ostvariti iz naslova kasko osiguranja. Ako vozilo nije kasko osigurano, njegov vlasnik može podnijeti odštetni zahtjev izravno protiv odgovorne osobe (vlasnika ili najmoprimca nekretnine) ili protiv osiguravajućeg društva kod kojeg osigurana osoba ima zaključeno osiguranje.

U kojem je slučaju potrebno prijaviti štetu? Štetni slučaj je potrebno prijaviti čim prije, najkasnije u roku od tri dana od kad je osiguranik saznao za osiguravajući slučaj.