Što je Zelena karta i gdje ona vrijedi?

Zelena karta je dokaz o postojanju zaključenog obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koju njen imatelj prouzrokuje biti nadoknađena. Vrijedi u onim zemljama koje su na karti navedene, osim onih koje su precrtane.