Pokriva li obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti štetu nastalu na mome automobilu?

Na osnovi zaključenoga osiguranja od automobilske odgovornosti, osiguravatelj oštećenoj strani nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak predmeta) i nematerijalnu štetu (tjelesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt), prouzrokovanu od strane uzročnika zbog uporabe ili posjedovanja vozila. Štete na automobilu osobe koja je uzrokovala nesreću pokriva auto kasko osiguranje.