Je li pri prijenosu vlasništva vozila moguće prenijeti i bonus?

Prijenos  bonusa moguć je samo prijenosom vlasništva na bračnog partnera.