Vozač motornog vozila kojim je bila prouzročena šteta po zakonu nema pravo na naknadu štete iz osiguranja od automobilske odgovornosti.

Zbog toga je dobro imati sklopljeno dodatno osiguranje i od takvih rizika.

Osiguranjem vozača za štete zbog tjelesnih ozljeda, osiguratelj nadoknađuje pravno priznatu štetu koju je zbog tjelesnih ozljeda pretrpio vozač osiguranog motornog vozila u slučaju kada je za nezgodu odgovoran on sam.

Ako vozač u slučaju nezgode smrtno strada, osiguratelj nadoknađuje štetu njegovim najbližima.

Za više informacija, s povjerenjam nam se obratite na mail:
prodaja@triglav-osiguranje.hr, ili ugovorite u najbližoj poslovnici.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader