Stipendijsko osiguranje

Dok nam djeca bezbrižno rastu pravo je vrijeme da krenemo štedjeti  za njihovu budućnost. Stoga predlažemo majkama i očevima, bakama i djedovima, tetama i stričevima, kumovima da već sada razmisle kako da svojim najdražima osiguraju njihove snove.

Znamo da bi svojim najdražima rado osigurali ostvarenje njihovih snova, slobodniji izbor zanimanja, završetak školovanja. Triglav osiguranje d.d. Vam nudi rješenje za to - stipendijsko osiguranje. To je kombinacija životnog osiguranja i štednje istovremeno. Ova vrsta osiguranja predstavlja osiguranje koje je uobičajeno u svjetskoj i europskoj praksi, a najčešće ga prihvaćaju osobe koje nastoje pravovremeno osigurati svojoj djeci sve što im u budućnosti može biti potrebno – npr. novac za školovanje, novac za prve korake u samostalan  život …

Namjera stipendijskog osiguranja je da djetetu sa štednjom do ugovorenog dana ili za dogovoreni vremenski period osiguramo isplaćivanje stipendije, a da smo pri tome u periodu plaćanja premije osiguranja životno osigurani.

U slučaju da osigurana osoba u periodu plaćanja premije umre, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje stipendiju djetetu, bez obveze nastavka plaćanja premije.  

Korisnik stipendije

Korisnik stipendije može biti dijete kao i odrasla osoba, koju određuje ugovaratelj osiguranja. Starost djeteta odnosno korisnika koji će primati stipendiju ne utječe na osiguranje. Baš zato nije neophodno da dijete mora nastaviti školovanje u srednjoj školi ili na fakultetu.
 

Za vrijeme uplaćivanja premije možete zamijeniti korisnika stipendije. Za vrijeme isplaćivanja stipendije zamjena korisnika više nije moguća. U slučaju da korisnik stipendijskog osiguranja umre, osiguranik može odrediti novog korisnika ili zahtijevati otkup osiguranja, odnosno otkupna vrijednost isplaćuje se osiguranikovom nasljedniku. Ono što je bitno da korisnik stipendije ne može biti i osigurana osoba na toj istoj polici.


 

Uzajamno osiguranje

Ovo osiguranje može se sklopiti kao osiguranje jedne osobe ili kao uzajamno osiguranje. Ako se jednom policom osiguravaju dvije osobe, u slučaju da jedna od osiguranih osoba umre premija se prestaje plaćati, a djetetu se unatoč tome isplaćuje stipendija u dogovorenom vremenu i visini. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja pred sličnim oblicima štednje za djecu, npr. u bankama.
 

Premija

Kolika će biti renta ovisi o financijskim mogućnostima ugovaratelja osiguranja. Njezinu visinu određujete unaprijed i njezina visina nje ograničena. Njezina visina ovisi o godinama života osiguranika, trajanju osiguranja, trajanju isplate rente te visini premije koju će te plaćati.

Osiguranje Isplate Sažetak Prednosti Jamstvo

I ne zaboravite da pri sklapanju osiguranja osiguranik bira:

 •     visinu stipendije i visinu premije
 •     korisnika stipendije
 •     razdoblje uplaćivanje premije (5 do 18 godina)
 •     razdoblje primanja stipendije (4, 5 ili 10 godina)

Kolika će biti renta ovisi o financijskim mogućnostima ugovaratelja osiguranja. Njezinu visinu određujete unaprijed i njezina visina nije ograničena. Njezina visina ovisi o godinama života osiguranika, trajanju osiguranja, trajanju isplate rente te visini premije koju ćete plaćati.

Stipendijsko osiguranje nije poklon za trenutak, već poklon za cijeli život. Zato osigurajte Vašem djetetu bezbrižnu budućnost najkasnije za njegov prvi rođendan.

OSTALE MOGUĆNOSTI

MIROVANJE OSIGURANJA

U određenim slučajevima s osigurateljem se možete dogovoriti o mirovanju plaćanja premije. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. Za vrijeme trajanja osiguranja možete zahtijevati mirovanje najviše dva puta.  U razdoblju mirovanja osigurana osoba osigurana je kapitaliziranim iznosom osiguranja.

OBNOVA OSIGURANJA

U slučaju kada je zbog neplaćanja premije osiguranje prestalo biti važeće ili je bilo promijenjeno u osiguranje sa sniženim osiguranim iznosom, pod određenim uvjetima moguće ga je obnoviti.

KAPITALIZACIJA OSIGURANJA

Kapitalizacija znači da premiju više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženim osiguranim iznosom. U slučaju da se za nekoliko godina Vaša situacija promjeni možete s osiguravateljem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se napravi novo.
 

ISPLATA UNAPRIJED DOGOVORENOG IZNOSA PO DOSPJELOSTI

Po isteku police isplaćuje Vam se iznos naveden na Vašoj ponudi/polici. 

SAŽETAK

Sklapanjem stipendijskog osiguranja  uplaćujete ugovoreni broj godina premiju i na taj način korisniku – djetetu ili drugoj odrasloj osobi – osiguravate da u određenom trenutku njihova života primaju stipendiju za ugovoreno razdoblje isplate. U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja obveza plaćanja premije prestaje. Bez obzira na to, osiguratelj će u dogovorenom roku početi plaćati ugovorenu stipendiju kroz ugovoreno razdoblje isplate.

 

PREGLED OSIGURANJA

Osiguranik

Bilo koja fizička osoba.

Uključena osiguranja

Osnovno osiguranje:

 • za slučaj smrti
 • za slučaj doživljenja

Tko se može osigurati:

 • osobe stare od 14 do 65 godina.

Dodatno osiguranje po izboru:

 • ×

Tko se može osigurati:

 • ×

Osigurani iznos (OI) 
osnovnog osiguranja

Visina osiguranog iznosa (OI):

 • za slučaj smrti i doživljenja je unaprijed dogovorena u obliku mjesečne rente (stipendije).

 

Isplata osiguranog iznosa može biti: u obliku mjesečne rente (tj. stipendije), koja se isplaćuje korisniku kroz dogovoreni broj godina.

Uzajamno osiguranje

Ovim osiguranjem mogu se osigurati jedna ili dvije osobe.  Ako jedna od njih umre, premija se prestaje plaćati, isplata stipendije korisniku je jednaka kao da je premija bila uplaćena u cijelosti.

Trajanje osiguranja

Razdoblje plaćanja premije: od 5 do 18 godina, ali maksimalno do 75. godine starosti osigurane osobe. Razdoblje primanja stipendije: 4, 5 i 10 godina.

Premija (uplate)

Frekvencija plaćanja:
 

 • mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje

Minimalna premija:
 

 • 20 EUR mjesečno.

Mogućnost dodatne uplate:

 • ×

Povećanje OI

×

Predujam

×

Mirovanje osiguranja

Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

Otkup osiguranja

Otkup osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

× = opcije koje nisu moguće

 

Dodatne mogućnosti osiguranja

Utvrđivanje primatelja stipendije: kao primatelja stipendije možete odrediti koga želite - čak i odraslu osobu. Jedini uvjet je da su osiguranik i korisnik osiguranja različite osobe.

Prednosti i koristi Stipendijskog osiguranja

Financijska sigurnost budućnosti Vašeg djeteta. S ovim osiguranjem djetetu osiguravate stipendiju za vrijeme kada će mu ona biti najpotrebnija. Ako se osiguraniku dogodi najgore, obveza plaćanja premije prestaje i dijete će nakon proteka ugovorenog vremena, kroz ugovoreni broj godina dobivati stipendiju.

 

Prilikom donošenja odluke o sklapanju stipendijskog životnog osiguranja, važno je znati prednosti koje Vam pruža životno osiguranje sklopljeno u Triglav osiguranju d.d.:
 

 •     isplata unaprijed dogovorenog iznosa po dospjelosti
 •     mirovanje osiguranja
 •     obnova osiguranja
 •     kapitalizacija osiguranja

 

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguravatelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze.Triglav osiguranje d.d. zasigurno je takav osiguravatelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osiguravateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

Triglav osiguranje d.d. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija.

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d.  potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d. 
 

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A-  Stabilno