Mješovito životno osiguranje

Želite li sebi osigurati bezbrižan život i starost te pružiti sigurnost svojim najbližima, mješovito životno osiguranje (osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja) je pravi način da to ostvarite!

Životno osiguranje je jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja u svijetu. Zašto i Vi ne bi uložili u najbolje?
 


 

Mješovito životno osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja. Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja i osigurana osoba odabiru visinu osigurane svote. U slučaju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu svotu. U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurane svote za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja bira premiju i osiguranu svotu i odabire željeni način plaćanja premija. Može se odlučiti za mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje plaćanje premije ili jednokratno plaćanja premije.

  


 

 

Uzajamno mješovito životno osiguranje

Kod mješovitog životnog osiguranja istom osiguranom svotom mogu biti osigurane dvije osobe, što zovemo uzajamno mješovito osiguranje. U slučaju smrti jedne od dviju osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja, a to je uglavnom preživjeli osiguranik, ugovorenih osiguranih svota.

Jednokratno mješovito životno osiguranje

Kod jednokratnog životnog osiguranja premija za cijelo vrijeme trajanja osiguranja uplaćuje se odjedanput prilikom sklapanja osiguranja. Kod ove vrste osiguranja NEMA procjene zdravstvenog rizika. 

 

Osiguranje Isplata Sažetak Prednosti

Osnovno i dodatna osiguranja

Mješovito životno osiguranje u osnovi pokriva slučaj smrti osiguranika i doživljenje osiguranja. Priključenjem dodatnih osiguranja povećavate svoju financijsku sigurnost i sigurnost svojih najmilijih.

Osnovno osiguranje

Prilikom sklapanja osiguranja određujete osiguranu svotu za slučaj smrti odnosno doživljenje. Osigurana svota možete tijekom razdoblja osiguranja i povećati. Povećanje osiguranih svota znači i povećanje premije.

Pokriće u slučaju smrti

U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota ugovoren na ponudi/polici osiguranja. Osiguranje u tom slučaju prestaje.

Doživljenje osiguranja

Po doživljenju osiguranja osiguratelj korisniku isplaćuje osiguranu svotu ugovoren na polici osiguranja.

Priključenje dodatnih osiguranja

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može osnovnom životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Mješovitom životnom osiguranju možete dodatno priključiti:
 

 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu
 • Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda
 • Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja
 • Dodatno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja puta s asistencom

 

Jednokratnom mješovitom životnom osiguranju moguće je priključiti samo dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

 

Isplata iz osnovnog osiguranja

Isplata u slučaju smrti

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurana svota za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.
 

ISPLATA UNAPRIJED DOGOVORENIH SVOTA PO DOSPJELOSTI

Po isteku police isplaćuje Vam se ušteđena svota, tj. ugovorena svota osiguranja za doživljenje. 
 

Isplate iz dodatnih osiguranja

 • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevna naknada, naknada za bolničke dane invalidske rente u slučaju invaliditeta 50% i više
 • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu sklapa se tako da se priključi pojedinom osnovnom osiguranju. Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice nezgode za slučaj smrti (za djecu stariju od 14 godina) od posljedica nesretnog slučaja i trajni invaliditet, kao i posljedice zbog prolazne nesposobnosti za rad zbog nezgode (dnevna naknada) i noćenje osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode (bolnički dan), te dnevnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu
 • Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda pokriva osiguranje 23 kritične bolesti i ozljede
 • Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvo s asistencijom s osiguranim svotom do 15.000 EUR pokriva troškove nužnog ozdravljenja i troškove prijevoza radi bolesti ili nezgode
 • Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja omogućava Vam da dobijete drugo liječničko mišljenje od strane neovisnih stručnjaka jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova temeljem raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Nakon što odabrana zdravstvena ustanova dobije potpunu medicinsku dokumentaciju o bolesti osiguranika, osiguranik će u roku od 10 radnih dana dobiti drugo liječničko mišljenje prevedeno na hrvatski jezik.


 

PREGLED OSIGURANJA

Mješovito životno osiguranje možete sklopiti kao osiguranje s obročnim plaćanjem premije i s jednokratnim plaćanjem premije.

 

 

s obročnim plaćanjem premije

S jednokratnim plaćanjem premije

Osiguranik

Bilo koja fizička osoba.

Uključena osiguranja

Osnovno osiguranje:

 • za slučaj smrti i
 • za slučaj doživljenja.

Tko se može osigurati:

 • osobe stare od 14 do 65 godina.


Dodatno osiguranje po izboru:

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,

Tko se može osigurati

 

 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju.


 • osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda,
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju

×

 • putno zdravstveno osiguranje,
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njezine obitelji.

×

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu
 • djeca osigurane osobe, starosti od 0 do 18 godina.

×

 

 • osiguranje drugog liječničkog mišljenja
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju

x

 

 • Triglav osiguranje d.d. po policama mješovitog životnog osiguranja ne pripisuje dobiti.

x

Osigurana svota (OS) osnovnog osiguranja

Visina osigurane svote:

 • za slučaj smrti je unaprijed dogovorena;
 • za slučaj doživljenja je unaprijed dogovorena.

Isplata osigurane svote:

 • u obliku jednokratne isplate


Uzajamno osiguranje

S ovim osiguranjem se može osigurati jedna osoba ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Osigurana svota za slučaj smrti osiguratelj isplaćuje samo jednom i u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.

×

Trajanje osiguranja

Od 5 do 30 godina, s time da osigurana osoba po isteku osiguranje ne smije biti starija od 75 godina.

Premija (uplate)

Frekvencija plaćanja:

 • mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
 • jednokratno.

Minimalna premija:

 • 20 EUR mjesečno.

Mogućnost dodatnih uplata:
×

*vidi napomenu

Mirovanje osiguranja

Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

×

Otkup osiguranja

Otkup osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

*Minimalna jednokratna premije iznosi 1.200 EUR, dodatne uplate tokom trajanja osiguranja nisu moguće.
✔= kao kod mješovitog životnog osiguranja s obročnim plaćanjem premije;
× = opcija nije moguća

 

Dodatne mogućnosti osiguranja

Pretvorba osiguranja: Mješovito životno osiguranje s obročnim plaćanjem premije pod određenim uvjetima možete pretvoriti u Investicijsko životno osiguranje.

PREDNOSTI MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA

 • Osiguranje i štednja - Ovo osiguranje je ujedno i štednja jer po isteku osiguranja dobivate određena financijska sredstva.
 • Sigurnost obitelji - S ovim osiguranjem brinete za financijsku sigurnost svoj najmilijih, čak i ako se dogodi ono najgore za vas. Odabirom dodatnih osiguranja povećavate svoje osigurateljno pokriće i finacijsku sigurnost svoje obitelji.
 • Rođenje djeteta - Da bi lakše pokrili dodatne troškove do rođenja djeteta, možete zatražiti isplatu dijela sredstava unaprijed.
 • Sigurna investicija - Osigurana svota koji će Vam osiguratelj isplatiti po doživljenju Vam je unaprijed poznat.
 • Financijska sigurnost - zaštita samog sebe i obitelji za slučaj nezgode i bolesti koja može dovesti do invaliditeta, radne nesposobnosti ili smrti i time utjecati na neočekivane financijske izdatke i dodatno opterećenje budžeta
 • Dugoročna štednja - postupno stvaranje kapitala za vremena kad se prihodi odlaskom u mirovinu smanjuju ili se izdaci povećavaju stvaranjem vlastite obitelji  (poput školovanja djece, kupnje stana, auta,...)
 • Financijska pomoć - u obliku zajma ili pozajmice od strane Triglav osiguranja d.d.
 • Instrument garancije - policu životnog osiguranja možete založiti ili vinkulirati prilikom podizanja kredita u banci