Mješovito životno osiguranje

Želite li sebi osigurati bezbrižan život i starost te pružiti sigurnost svojim najbližima, mješovito životno osiguranje (osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja) je pravi način da to ostvarite!

Životno osiguranje je jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja u svijetu. Zašto i Vi ne bi uložili u najbolje?
 


 

Mješovito životno osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja. Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja i osigurana osoba odabiru visinu osiguranog iznosa. U slučaju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja osigurani iznos,ukoliko u trenutku zahtjeva Društvo za osiguranje ima važeći cjenik za tu vrstu osiguranja. Korisnik osiguranja može se odlučiti na isplatu osiguranog iznosa u jednokratnom iznosu ili u obliku mjesečne rente. U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurani iznos za slučaj smrti. U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja se odlučuje na iznos osiguranog iznosa i odabire željeni način plaćanja premija. Može se odlučiti za mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje plaćanje premije ili jednokratno plaćanja premije.

  


 

Uzajamno mješovito životno osiguranje

Kod mješovitog životnog osiguranja istim osiguranim iznosom mogu biti osigurane dvije osobe, što zovemo uzajamno mješovito osiguranje. U slučaju smrti jedne od dviju osiguranih osoba za vrijeme plaćanja premije, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja, a to je uglavnom preživjeli osiguranik, ugovoreni osigurani iznos.

Jednokratno mješovito životno osiguranje

Kod jednokratnog životnog osiguranja premija za cijelo vrijeme trajanja osiguranja uplaćuje se odjedanput prilikom sklapanja osiguranja. Kod ove vrste osiguranja NEMA procjene zdravstvenog rizika. 

Osiguranje Isplata Sažetak Prednosti Jamstvo

Osnovno i dodatna osiguranja

Mješovito životno osiguranje u osnovi pokriva slučaj smrti osiguranika i doživljenje osiguranja. Priključenjem dodatnih osiguranja povećavate svoju financijsku sigurnost i sigurnost svojih najmilijih.

Osnovno osiguranje

Prilikom sklapanja osiguranja određujete osigurani iznos za slučaj smrti odnosno doživljenje. Osigurane iznose možete tijekom razdoblja osiguranja i povećati. Povećanje osiguranih iznosa znači i povećanje premije.

Pokriće u slučaju smrti

U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja korisniku osiguranja isplaćuje se osigurani iznos ugovoren na ponudi/polici osiguranja. Osiguranje u tom slučaju prestaje.

Doživljenje osiguranja

Po doživljenju osiguranja osiguratelj korisniku isplaćuje osigurani iznos ugovoren na polici osiguranja.

Priključenje dodatnih osiguranja

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može osnovnom životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Mješovitom životnom osiguranju možete dodatno priključiti:
 

 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu
 • Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda
 • Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja
 • Dodatno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja puta s asistencom

 

Jednokratnom mješovitom životnom osiguranju moguće je priključiti samo dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

 

Isplata iz osnovnog osiguranja

Isplata u slučaju smrti

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurani iznos za slučaj smrti . U ovom slučaju, isplatom osiguranja, ono se zaključuje i prestaje važiti.
 

ISPLATA UNAPRIJED DOGOVORENOG IZNOSA PO DOSPJELOSTI

Po isteku police isplaćuje Vam se ušteđeni iznos, tj. ugovoreni iznos osiguranja za doživljenje. 
 

Isplate iz dodatnih osiguranja

 • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevna naknada, naknada za bolničke dane invalidske rente u slučaju invaliditeta 50% i više
 • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu sklapa se tako da se priključi pojedinom osnovnom osiguranju. Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice nezgode za slučaj smrti (za djecu stariju od 14 godina) od posljedica nesretnog slučaja i trajni invaliditet, kao i posljedice zbog prolazne nesposobnosti za rad zbog nezgode (dnevna naknada) i noćenje osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode (bolnički dan), te dnevnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu
 • Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda pokriva osiguranje 23 kritične bolesti i ozljede
 • Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvo s asistencijom s osiguranim iznosom do 15.000 EUR pokriva troškove nužnog ozdravljenja i troškove prijevoza radi bolesti ili nezgode
 • Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja omogućava Vam da dobijete drugo liječničko mišljenje od strane neovisnih stručnjaka jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova temeljem raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Nakon što odabrana zdravstvena ustanova dobije potpunu medicinsku dokumentaciju o bolesti osiguranika, osiguranik će u roku od 10 radnih dana dobiti drugo liječničko mišljenje prevedeno na hrvatski jezik.


 

PREGLED OSIGURANJA

Mješovito životno osiguranje možete sklopiti kao osiguranje s obročnim plaćanjem premije i s jednokratnim plaćanjem premije.

 

 

s obročnim plaćanjem premije

S jednokratnim plaćanjem premije

Osiguranik

Bilo koja fizička osoba.

Uključena osiguranja

Osnovno osiguranje:

 • za slučaj smrti i
 • za slučaj doživljenja.

Tko se može osigurati:

 • osobe stare od 14 do 65 godina.


Dodatno osiguranje po izboru:

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,

Tko se može osigurati

 

 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju.


 • osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda,
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju

×

 • putno zdravstveno osiguranje,
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njezine obitelji.

×

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu
 • djeca osigurane osobe, starosti od 0 do 18 godina.

×

 

 • osiguranje drugog liječničkog mišljenja
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju

x

 

 • Triglav osiguranje d.d. po policama mješovitog životnog osiguranja ne pripisuje dobiti.

x

Osigurani iznosi (OI) osnovnog osiguranja

Visina osiguranog iznosa:

 • za slučaj smrti je unaprijed dogovorena;
 • za slučaj doživljenja je unaprijed dogovorena.

Isplate osiguranih iznosa su moguće:

 • u obliku jednokratne isplate,
 • u obliku obročne isplate mjesečne rente ili kombinacija obje varijante.


Uzajamno osiguranje

S ovim osiguranjem se može osigurati jedna osoba ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Osigurani iznos za slučaj smrti osiguratelj isplaćuje samo jednom i u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.

×

Trajanje osiguranja

Od 5 do 30 godina, s time da osigurana osoba po isteku osiguranje ne smije biti starija od 75 godina.

Premija (uplate)

Frekvencija plaćanja:

 • mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
 • jednokratno.

Minimalna premija:

 • 20 EUR mjesečno.

Mogućnost dodatnih uplata:
×

*vidi napomenu

Mirovanje osiguranja

Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

×

Otkup osiguranja

Otkup osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

*Minimalna jednokratna premije iznosi 1.200 EUR, dodatne uplate tokom trajanja osiguranja nisu moguće.
✔= kao kod mješovitog životnog osiguranja s obročnim plaćanjem premije;
× = opcija nije moguća

 

Dodatne mogućnosti osiguranja

Pretvorba osiguranja: Mješovito životno osiguranje s obročnim plaćanjem premije pod određenim uvjetima možete pretvoriti u Investicijsko životno osiguranje.

PREDNOSTI MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA

 • Osiguranje i štednja - Ovo osiguranje je ujedno i štednja jer po isteku osiguranja dobivate određena financijska sredstva.
 • Sigurnost obitelji - S ovim osiguranjem brinete za financijsku sigurnost svoj najmilijih, čak i ako se dogodi ono najgore za vas. Odabirom dodatnih osiguranja povećavate svoje osigurateljno pokriće i finacijsku sigurnost svoje obitelji.
 • Rođenje djeteta - Da bi lakše pokrili dodatne troškove do rođenja djeteta, možete zatražiti isplatu dijela sredstava unaprijed.
 • Sigurna investicija - Osigurani iznos koji će Vam osiguratelj isplatiti po doživljenju Vam je unaprijed poznat.
 • Financijska sigurnost - zaštita samog sebe i obitelji za slučaj nezgode i bolesti koja može dovesti do invaliditeta, radne nesposobnosti ili smrti i time utjecati na neočekivane financijske izdatke i dodatno opterećenje budžeta
 • Dugoročna štednja - postupno stvaranje kapitala za vremena kad se prihodi odlaskom u mirovinu smanjuju ili se izdaci povećavaju stvaranjem vlastite obitelji  (poput školovanja djece, kupnje stana, auta,...)
 • Financijska pomoć - u obliku zajma ili pozajmice od strane Triglav osiguranja d.d.
 • Instrument garancije - policu životnog osiguranja možete založiti ili vinkulirati prilikom podizanja kredita u banci

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguravatelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d. zasigurno je takav osiguravatelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osiguravateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

Triglav osiguranje d.d. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Triglav Grupe

 Bonitetna agencija

Bonitetna ocjena

 Srednjoročna prognoza

 Standard & Poor´s

 A

 Stabilno