Tečajnica fondova i informacije za ulagatelje

TEČAJNICA FONDOVA

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:

ZB Invest d.o.o.

Fond
Datum
 
Vrijednost udjela
 
% dnevna promjena
% 2021
% 3 mj.
% 12 mj.
ZB trend 20.09.2021. $ 302,30270 -1,32 14,48 7,02 30,26
ZB euroaktiv 20.09.2021. 175,34489 -0,82 15,74 4,07 24,44
ZB aktiv 20.09.2021. kn 135,05333 -0,79 13,69 1,78 24,13
ZB global 20.09.2021. 190,91457 -0,73 2,53 -0,14 9,47
ZB bond 20.09.2021. 214,41051 -0,10 0,05 0,33 1,66
ZB plus 20.09.2021. kn 176,81101 0,00 0,11 0,01 0,22
ZB bric+ 20.09.2021. 117,01664 -3,25 -8,31 -15,78 2,76
ZB Future 2025 20.09.2021. 128,48088 -0,72 6,39 1,11 10,82
ZB Future 2030 20.09.2021. 135,59537 -1,00 10,46 2,02 16,93
ZB Future 2040 20.09.2021. 138,89943 -1,44 12,24 1,91 20,73
ZB Future 2055 20.09.2021. 139,43743 -1,44 12,60 2,22 21,08
Prospekti i pravila
Bitne promjene Prospekta  fonda ZB trend 
Mjesečno izvješče
Ključni podaci za ulagatelje – KIID

 

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Detaljne informacije navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.

 

TRIGLAV skladi d.o.o.

PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI  Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u € Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 20.09.2021 11,74 -1,62 15,74 np np
TRIGLAV AZIJA 20.09.2021 7,50 -1,85 11,13 46,29 65,50
TRIGLAV EVROPA 20.09.2021 17,06 -1,64 18,21 17,36 30,39
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 20.09.2021 10,52 -0,13 7,94 14,17 9,35
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 20.09.2021 12,17 -2,14 33,15 26,38 68,62
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 20.09.2021 3,15 -1,49 21,16 16,16 9,83
TRIGLAV MONEY MARKET EUR 20.09.2021 10,20 0,00 -0,43 -0,94 -1,25
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 20.09.2021 5,56 0,13 -0,26 0,29 -1,88
TRIGLAV PREUDARNI 20.09.2021 10,81 -0,29 6,68 np np
TRIGLAV RASTOČI TRGI 20.09.2021 6,39 -1,44 9,83 24,34 36,00
TRIGLAV RENTA 20.09.2021 18,06 -0,68 14,17 19,42 30,43
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 20.09.2021 11,78 -1,30 28,75 49,49 93,46
TRIGLAV STEBER GLOBAL 20.09.2021 28,71 -1,45 18,43 26,98 50,56
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 20.09.2021 9,21 -1,38 28,43 34,71 62,95
TRIGLAV TEHNOLOGIJA 20.09.2021 13,40 -1,58 30,03 np np
TRIGLAV TOP BRANDS 20.09.2021 26,6296 -1,47 19,31 50,73 87,97
TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA 20.09.2021 31,2551 -0,15 16,37 28,6 47,74
TRIGLAV ZELENI 20.09.2021 13,8374 -1,44 25,65 35,17 np

 

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

 

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine sa Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri sa Triglav Zeleni.

 

Mjesečno izvješće podfondova 
Triglav skladi d.o.o. prospekti
Ključni podaci za ulagatelje

 

Podfond Triglav Zeleni prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti
Podfond Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Tehnologija, Triglav Azija, Triglav Evropa,Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Renta, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Aktivni, Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav Preudarni, Triglav Money Market EUR, Triglav top brands, Triglav zdravje in farmacija prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

 

 

KLJUČNI DOKUMENTI ZA ULAGATELJE


Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:


• ciljeve i investicijsku politiku fonda,
• rizik i povrat ulaganja,
• rezultate,
• druge korisne informacije.

 

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

 

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na dijelu Web-a koji opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.