Tečajnica fondova i informacije za ulagatelje

TEČAJNICA FONDOVA

Detalje o svakom fondu, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama fond kuća.

Fondovi iz ponude Triglav osiguranja d.d. su:

ZB Invest d.o.o.

Fond
Datum
 
Vrijednost udjela
 
% dnevna promjena
% 2021
% 3 mj.
% 12 mj.
ZB trend 07.06.2021. $ 281,14711 -0,18 6,47 8,04 29,13
ZB euroaktiv 07.06.2021. 165,45775 0,32 9,21 13,26 20,09
ZB aktiv 07.06.2021. kn 131,14312 -0,16 10,40 7,13 22,93
ZB global 07.06.2021. 190,86252 -0,01 2,51 2,16 12,16
ZB bond 07.06.2021. 213,12338 0,03 -0,55 0,30 3,72
ZB plus 07.06.2021. kn 176,78735 0,00 0,10 0,06 0,48
ZB bric+ 07.06.2021. 137,95968 0,15 8,10 0,28 29,59
ZB Future 2025 07.06.2021. 126,50864 0,03 4,76 3,96 10,96
ZB Future 2030 07.06.2021. 131,83702 0,09 7,40 6,43 15,60
ZB Future 2040 07.06.2021. 135,03932 0,11 9,12 8,24 18,80
ZB Future 2055 07.06.2021. 135,24180 0,09 9,22 8,15 18,85
Prospekti i pravila
Bitne promjene Prospekta  fonda ZB trend 
Mjesečno izvješče
Ključni podaci za ulagatelje – KIID

 

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Detaljne informacije navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.

 

TRIGLAV skladi d.o.o.

PODFONDOVI U OKVIRU KROVNOG FONDA TRIGLAV UZAJAMNI FONDOVI  Obračunski dan, za koji je VEP izračunan Vrijednost jedinice imovine (VJI) u € Promjena VJI u odnosu na prethodni obračunski dan u % Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 12 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 36 mjeseci (%) Promjena VJI u odnosu na obračunski dan prije 60 mjeseci (%)
TRIGLAV AKTIVNI 07.06.2021 11,49 -0,33 np np np
TRIGLAV AZIJA 07.06.2021 8,05 -0,79 34,71 42,73 94,67
TRIGLAV EVROPA 07.06.2021 17,14 0,25 18,68 16,38 27,55
TRIGLAV HIGH YIELD BOND 07.06.2021 10,36 0,02 10,45 12,69 13,23
TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA 07.06.2021 11,94 -0,18 30,76 27,25 70,63
TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA 07.06.2021 3,05 -0,37 12,77 4,68 10,19
TRIGLAV MONEY MARKET EUR 07.06.2021 10,21 0,00 -0,41 -0,83 -1,11
TRIGLAV OBVEZNIŠKI 07.06.2021 5,54 -0,08 1,02 -0,02 -1,18
TRIGLAV PREUDARNI 07.06.2021 10,62 -0,19 np np np
TRIGLAV RASTOČI TRGI 07.06.2021 6,74 -0,46 25,56 20,20 55,16
TRIGLAV RENTA 07.06.2021 17,61 -0,27 11,85 18,10 30,36
TRIGLAV SEVERNA AMERIKA 07.06.2021 10,99 -0,53 25,62 47,63 83,96
TRIGLAV STEBER GLOBAL 07.06.2021 28,89 -0,37 20,77 28,56 57,53
TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI 07.06.2021 8,89 -0,35 23,41 32,31 61,35
TRIGLAV TEHNOLOGIJA 07.06.2021 12,44 -0,34 np np np
TRIGLAV TOP BRANDS 07.06.2021 25,0727 -0,21 21,25 47,21 81,37
TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA 07.06.2021 28,9416 0,48 6,9 29,91 37,54
TRIGLAV ZELENI 07.06.2021 13,0252 -0,16 18,31 27,98 np

 

Obavještavamo vas da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je 22.06.2020. dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, preimenovala fond Triglav nepremičnine u Triglav Zeleni i fond Triglav Balkan u Triglav Jugovzhodna Evropa.

 

Također vas obavještavamo da je grupa Triglav uzajamni fondovi, nakon što je dobila suglasnost Agencije za trgovanje vrijednosnih papira, pripojila fond Triglav EM Potrošne dobrine sa Triglav Rastoči Trgi i fond Triglav Naravni viri sa Triglav Zeleni.

 

Mjesečno izvješće podfondova 
Triglav skladi d.o.o. prospekti
Ključni podaci za ulagatelje

 

Podfond Triglav Zeleni prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti
Podfond Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Tehnologija, Triglav Azija, Triglav Evropa,Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Renta, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Aktivni, Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav Preudarni, Triglav Money Market EUR, Triglav top brands, Triglav zdravje in farmacija prati rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja ekoloških i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

 

 

KLJUČNI DOKUMENTI ZA ULAGATELJE


Dokumenti priloženi na ovoj stranici sadrže ključne podatke o fondovima, i to:


• ciljeve i investicijsku politiku fonda,
• rizik i povrat ulaganja,
• rezultate,
• druge korisne informacije.

 

Podaci navedeni u dokumentu propisan su zakonom, nisu komercijalni materijali i namijenjeni su ulagateljima kao pomoć pri odlučivanju odabira proizvoda i fonda.

 

Dokument s ključnim informacijama (KID) o proizvodima investicijskog osiguranja nalazi se na dijelu Web-a koji opisuje proizvode Triglav osiguranja d.d.