Paketno osiguranje imovine

U Triglav osiguranju kreirali smo posebne pakete osiguranja imovine u kojima imate mogućnost sami izabrati pokrića kojima osiguravate svoje kućanstvo. Time su osigurateljna pokrića sjedinjena u pakete osiguranja koji odgovaraju različitim potrebama osiguranika.

Ugovaranjem jednog od tri paketa osiguranja imovine ostvarit ćete i značajnu uštedu jer paketi istovremeno smanjuju visinu premije koju bi platili za sklapanje pojedinačnih osiguranja.

 

Bilo da se odlučite za osiguranje obiteljske kuće, stana ili samo stambenih pokretnina, možete birati između 3 paketa osiguranja BASIC, MEDIUM i LARGE.
 

  BASIC MEDIUM LARGE
SVOTA OSIGURANJA (po m2 STAMBENE POVRŠINE)
POŽARNO OSIGURANJE 4.000 kn 5.000 kn 6.000 kn
STAMBENE POKRETNINE 2.500 kn 3.000 kn 3.500 kn


 

  GRAĐEVINSKI DIO STAMBENE POKRETINE
  BASIC MEDIUM LARGE BASIC MEDIUM LARGE
Požar 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Udar groma 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Oluja i tuča 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Eksplozija 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Udar motornog vozila 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Pad i udar letjelice 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Manifestacije i demonstracije 4.000
kn / m2
5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
2.500
kn / m2
3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Snježna lavina i pritisak snijega   5.000
kn / m2
6.000
kn / m2
  3.000
kn / m2
3.500
kn / m2
Indirektan udar groma instalacija     10.000
kn
     
Ograde   5.000
kn
10.000
kn
     
Klizanje tla i odron zemljišta   10.000
kn
20.000
kn
     
Antene i tende         2.000
kn
4.000
kn
Izljev vode uslijed pu
knuća dovodnih odvodnih cijevi i grijanja
2.000
kn
4.000
kn
10.000
kn
2.000
kn
4.000
kn
10.000
kn
Izljev vode uslijed zamrzavanja i začepljenja cijevi   4.000
kn
10.000
kn
  4.000
kn
10.000
kn
Troškovi gubitka vode nakon izljeva   1.000
kn
2.000
kn
  1.000
kn
2.000
kn
Troškovi zamjene cijevi do 5m   1.000
kn
2.000
kn
     
Troškovi traženja pu
knuća cijevi
    2.000
kn
     
Poplava, bujica i visoka voda   20.000
kn
30.000
kn
  10.000
kn
20.000
kn
Prodor oborinske vode u objekt   1.500
kn
3.000
kn
  1.500
kn
3.000
kn
Štete od izlijevanja vode iz vodenih kreveta i akvarija         2.000
kn
4.000
kn
Boje i obloge uslijed izljeva vode po m2 300
kn
400
kn
500
kn
300
kn
400
kn
500
kn
Provalna krađa stvari kućanstva       5.000
kn
15.000
kn
25.000
kn
Štete na stvarima unutar objekta uslijed provalne krađe ili razbojstva       1.000
kn
2.000
kn
4.000
kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu koje nisu u zaključanom spremištu(zbirke i sl.)       1.000
kn
2.000
kn
3.000
kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu u dobro zaključanom sigurnosnom spremištu(zbirke i sl.)       2.000
kn
4.000
kn
6.000
kn
Stvari, alati, uređaji koji služe uređenju kućanstva ili okućnice ili za hobi djelatnost           5.000
kn
Osiguranje bicikala od krađe         2.000
kn
4.000
kn
Krzna i predmeti od krzna, odjeća i obuća čija vrijednost po artiklu prelazi 15.000,00
kn
        15.000
kn
30.000
kn
Gotovina, zlato, plemeniti metali, nakit izvan zaključanog spremišta         1.000
kn
2.000
kn
Gotovina, zlato, plemeniti metali, nakit u zaključanom spremištu         4.000
kn
8.000
kn
Isprave, uključujući i štedne
knjižice
      1.000
kn
2.000
kn
3.000
kn
Stvari kućanstva u pomoćnim prostorijama       1.000
kn
2.000
kn
3.000
kn
Provalna krađa iz zaključanih motornih vozila(osobne stvari članova kućanstva)           1.000
kn
Razbojstvo izvan mjesta osiguranja         1.000
kn
2.000
kn
Oštećenje objekata uslijed provale 2.000
kn
4.000
kn
6.000
kn
     
Krađe dijelova objekta   1% osiguranog iznosa 2% osiguranog iznosa      
Troškovi promjene brave uslijed osiguranog slučaja         Limit 1.000
kn
Limit 2.000
kn
Razbojstvo u mjestu osiguranja         Limit 1.000
kn
Limit 2.000
kn
Obična krađa         Limit 1.000
kn
Limit 2.000
kn
Privatna odgovornost       100.000
kn
150.000
kn
200.000
kn
Odgovornost za kućne ljubimce       100.000
kn
150.000
kn
200.000
kn
Odgovornost vlasnika kuće ili stana i zemljišta 100.000
kn
150.000
kn
200.000
kn
     
Trošak namirnica kod odmrzavanja uslijed nastanka osiguranog slučaja         1.000
kn
2.000
kn
Lom stakla     5.000
kn
  3.000
kn
5.000
kn
Trošak raščišćavanja i rušenja   2% osiguranog rizika 3% osiguranog rizika   2% osiguranog rizika 3% osiguranog rizika
Trošak sprječavanja i umanjenja štete   1% osiguranog rizika 2% osiguranog rizika   1% osiguranog rizika 2% osiguranog rizika
Troškovi zamjenskog smještaja ako je stan postao ne nastanjiv uslijed nekog rizika     3 mjeseca/ 20.000
kn
    3 mjeseca/ 20.000
kn
Grafiti     2.000
kn
 
kn
 
Nezgoda za članove kućanstva s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40 s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40 s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40 s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40 s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40 s 20.000 I 40.000 B 4.000 BD 40

Nezgoda za članove kućanstva
S – Smrt
I – Invaldinost
B – Smrt uslijed bolesti
BD – Bolnički dani
(*) - maksimalna godišnja obveza osiguratelja neovisno o kvadraturi građevinskog dijelaPREMIJSKA SKUPINA

Određivanje premije osiguranja po paketima opsega pokrića

  BASIC MEDIUM LARGE
GODIŠNJA PREMIJA (premija po m2 U KN)
Građevinski dio i stambene pokretnine - skupno 9,00 12,00 16,00
Građevinski dio - samostalno 5,00 6,00 8,00
Stambene pokretnine - samostalno 5,00 7,00 10,00

*pomoćni objekti do 50m2 su automatski uključeni u pokriće

*pomoćni objekti veći od 50m2 zbrajaju se u ukupnu kvadraturu građevinskog dijelaPregled osiguranih rizika i limita za stambene pokretine

- navedeni limiti su ujedno i maksimalna godišnja obveza osiguratelja

Osiguranje se ugovara od 1 do 10 godina.

Razmatrate Triglav paketno osiguranje, a niste sigurni što uključuje?
 

Napravite naš kratki test i provjerite jeste li zaista upoznati s opsegom pokrića vam nudi paketno osiguranje imovine.