Utjecaj koronavirusa/COVID–19 na poslovanje Triglav osiguranja d.d.

23. 4. 2020

Triglav osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Antuna Heinza 4 (dalje u tekstu: Društvo ili Triglav osiguranje d.d.), sukladno izdanim preporukama EIOPA i HANFA-e društvima za osiguranje vezano uz javno objavljivanje informacije o učinku koronavirusa/COVID-19 na poslovanje očituje se kako slijedi.
 

Triglav osiguranje d.d. je prepoznalo trenutnu pandemiju koronavirusa/COVID-19 kao značajan događaj koji bi mogao utjecati na buduće poslovanje Društva.
 

Sukladno tome, Društvo je interventno provelo testiranje otpornosti na stresne scenarije utjecaja koronavirusa na financijsku i solventnu poziciju. Testirana su ukupno 3 scenarija ovisno o intenzitetu učinka (blagi, srednji, jaki) te je utvrđeno da solventnost Društva niti u jednom od testiranih scenarija ne bi bila ugrožena. Omjer solventnosti bi u slučaju realizacije jednog od scenarija i dalje ostao iznad regulatorne razine od 100%.
 

Također, Društvo je aktiviralo obuhvatne operativne procedure kriznog postupanja, eskalacijske planove mjera očuvanja likvidnosti i kontinuiteta poslovanja te revidiralo svoje poslovne planove za naredna razdoblja.
 

Pored navedenog, a temeljem trenutno dostupnih informacija, Društvo ne može pouzdano procijeniti daljnje moguće učinke pandemije koronavirusa/COVID-19. Uslijed očekivanog daljnjeg objektivnog razvoja događaja izvan utjecaja Društva, mogu se očekivati daljnje promjene relevantnih okolnosti.
 

Od početka pojave COVID-19 Društvo s pojačanim fokusom prati razvoj situacije te je značajan dio svojih resursa angažiralo i usmjerilo na poduzimanje preventivnih mjera radi zaštite zaposlenika i ublažavanja posljedica na poslovanje. Društvo će i dalje s posebnom pažnjom pratiti razvoj situacije oko koronavirusa te ukoliko ocjeni da će efekti pandemije dodatno utjecati na financijsko stanje i solventnost Društva u 2020. godini, ali i narednim godinama, promptno će donijeti daljnje mjere postupanja u odnosu na procijenjene negative učinke.
 

S poštovanjem,

 

TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

Podijeli na:
Share on Google+