Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

Ako si želite osigurati najbolju zdravstvenu skrb koju možete dobiti, ugovorite dodatno zdravstveno osiguranje. Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica.

Mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ugovaranjem dodatnog zdravstvenog osiguranja na savjet i podršku možete računati i kad je vaš liječnik „u drugoj smjeni“ ili kad su liste čekanja preduge…


Kada je zdravlje ugroženo, svatko od nas želi imati takav pristup do odgovarajućeg liječenja kojim bi na najbolji način što prije povratio zdravlje. Dodatno zdravstveno osiguranje PLATINUM pomaže u slučajevima kada je Vaše zdravlje ugroženo i jamči da Vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost ispred svega drugog.

Oplemenite Vaše zdravlje bogatim pokrićem usluga koje se nalazi u paketu PLATINUM.


Dodatno zdravstveno osiguranje PLATINUM temeljem osnovane medicinske indikacije pokriva troškove:

sistematski pregled jednom u osigurateljnoj godine

specijalistički pregledi 3 prva pregleda unutar jedne osigurateljne godine

kontrolni pregledi 3 kontrolna pregleda unutar jedne osigurateljne godine po obavljenom specijalističkom ili sistematskom pregledu

dijagnostički postupci do 15 dijagnostičkih postupaka unutar jedne osigurateljne godine, na svaku  dijagnostičku pretragu ostvaruje se pravo 3 puta unutar jedne osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika 

laboratorijske pretraga do 20  laboratorijskih pretraga unutar jedne osigurateljne godine, na svaku uslugu ostvarujete pravo maksimalno 3 puta unutar jedne osigurateljne godine, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

endoskopske pretrage 2 endoskopska pretraga u osigurateljnoj godini, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

hormoni i tumorski markeri do 5 pretraga u jednoj osigurateljnoj godini s tim da se ista pretraga unutar jedne osigurateljne godine može koristiti 3 puta, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste

medicinska rehabilitacija prema indikaciji liječnika specijaliste i to jedan ciklus godišnje

mali operativni zahvati - 2 mala operativna zahvata godišnje, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnik specijaliste 

operativni zahvati 2 unutar jedne osigurateljne godine do maksimalnog iznosa od 331,81 EUR po svakoj operaciji, pravo se ostvaruje prema indikaciji liječnika specijaliste 

MR  i CT 1 u jednoj osigurateljnoj godini prema indikaciji liječnika

Osim klasične medicine Platinum Vam omogućava i liječenje komplementarnom medicinom (akupunktura, kiropraktika, homeopatija i osteopatija) do limita od 265,45 EUR u jednoj osigurateljnoj godini, uz učešće osiguranika u visini 20% u svim uslugama.

Možete koristiti i usluge dentalne medicine:

dentalna medicina kao posljedica nesretnog slučaja ili nezgode prema indikaciji liječnika specijaliste

dentalna medicina:

liječenje gangrene do 39,82 EUR jednom u tri godine,

liječenje pulpitisa do 39,82 EUR jednom u tri godine,

terapija kod frakture krune trajnih zubi 33,18 EUR po zubu, dva zuba u tri godine,

ispun - plomba s anestezijom 39,82 EUR po zubu, tri zuba u tri godine,

vađenje zuba do 26,54 EUR jednom u tri godine,

RTG snimka 3,98 EUR po zubu, pet zuba u tri godine,

lokalna anestezija 6,64 EUR po tretmanu, najviše tri puta u tri godine.


Sistematski pregled u sklopu PLATINUM paketa u Triglav osiguranju d.d. uključuje:

ZA ŽENE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled ginekologa, PAPA test, transvaginalni ultrazvuk, usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.

ZA MUŠKARCE: pregled interniste, EKG, UZV abdomena, pregled prostate, PSA test (za muškarce starije od 40 godina) usluge laboratorija (sedimentacija, kompletna krvna slika, kompletna pretraga urina, GUK, urea, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST, ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi), a prema medicinskoj indikaciji proširuje se s dijagnostičkim pretragama u okviru prava iz police uz prethodno odobrenje TRIGLAV osiguranja d.d.


Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke kao osiguranik ostvarujete izravan kontakt sa zdravstvenim radnikom od kojeg možete zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imate pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će Vam zdravstveni radnici pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje Vam najviše odgovara. Zdravstveni radnici su Vam dostupni svaki radni dan između 7:30 i 17 sati.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu sa više od 400 ugovornih zdravstvenih ustanova - poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija…

Osigurajte već danas svoje zdravlje.

Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.