Unatoč pomnom planiranju, različiti događaji i priredbe podložni su otkazivanju uslijed niza razloga. Neke od tih uzroka možemo uspješno anulirati sklapanjem osiguranja priredbi.

Organizatori različitih sportskih i ostalih priredbi mogu takve priredbe osigurati za slučajeve otkazivanja priredbe uslijed:
• atmosferskih padalina,
• prirodne više sile,
• nedovoljne količine snijega i ostalih vremenskih nepogoda koje onemogućavaju izvedbu priredbe koja izravno ovisi o vremenskim uvjetima,
• tjelesnih ozljeda i bolesti glavnih nastupajućih osoba na priredbi.


Osiguravajuće društvo jamči za troškove koji organizatoru nastanu u svezi pripreme i organiziranja priredbe. U ove troškove prije svega spadaju troškovi pripreme i najma priredbenog prostora, prostora za takmičenja i opreme, troškovi nabave hrane i pića te ostalih stvari, troškovi za nastupajuće i angažirano osoblje te troškovi organizatora povezani sa oglašavanjem i tiskanjem i prodajom ulaznica.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader