U slučaju kvara ili loma stroja
Osiguranje zastoja u poslovanju uslijed loma stroja
Osigurajte stvari od materijalne štete uslijed loma strojeva.
U slučaju požara
Osiguranje zastoja u poslovanju uslijed požara
U slučaju da se dogodi požar, osigurajte eventualne gubitke zbog zastoja u radu.

Pravilnim izborom osiguranja ćete u slučaju nesreće zadržati vrijednost vaše imovine i na taj način osigurati sigurniju budućnost.

Smanjite rizike u slučaju da dođe do izvanrednih situacija koje bi mogle negativno utjecati na prihode vašeg poduzeća.

Zbog raznih opasnosti ugrožena je ne samo materijalna imovina poduzeća i zaposlenika, već i prihodi, a time i dobit ili gubitak. Neometan priljev prihoda nužan je da bi poduzeće moglo financirati sve svoje tekuće obveze, ali i eventualna buduća ulaganja u razvoj.

Može se dogoditi da poduzeće ne uspije ostvariti svoje redovne prihode uslijed izvanrednih događanja ili nesreća, a to može uzrokovati financijsku gubitak ili nedostatak sredstava za financiranje tekućih i dugoročnih potreba poduzeća.

Pravim izborom osiguranja pobrinite se da u slučaju nesreće sačuvate vrijednost imovine poduzeća i na taj način si omogućite stabilno i sigurno poslovanje.