ODGOVORNOST PREMA TREĆIM OSOBAMA
Osiguranje opće odgovornosti
Pokrivamo štete uslijed civilno-pravnih zahtjeva koje treće osobe postave prema osiguraniku zbog neočekivanog iznenadnog događaja koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva ili pravnog odnosa navedenog u polici, koji za posljedicu ima povredu osoba ili oštećenje stvari.
ZA MIRNO POSLOVANJE
Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva imovinsku štetu koja je kao posljedica propusta – stručne pogreške.
POD POVEĆALOM
Osiguranje odgovornosti menadžera
Kao menadžer obnašate vrlo odgovornu funkciju i nalazite se pod stalnim povećalom dioničara, zaposlenika, regulatora, konkurencije i drugih zainteresiranih strana.
Za sigurne proizvode
Osiguranje proizvođačeve odgovornosti
Ako se u proizvodnji, prilikom nadzora kvalitete ili redoslijeda događaja, potkrade pogreška koju nismo mogli predvidjeti...
Za osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje odgovornosti cestovnih prijevoznika
Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koja proizlazi iz odštetnih zahtjeva na temelju zakonske odgovornosti cestovnog prijevoznika za teret primljenog na prijevoz.

Širokom paletom različitih osiguranja odgovornosti pokrivamo potrebe vašeg poslovanja.

Iako nisu sva profesionalna osiguranja odgovornosti zakonom propisana (a i takvih je regulatornih zahtjeva sve više), suvremeni poslovni običaji nalažu vam da preuzmete odgovornost za eventualne štete koje nastanu u sklopu vašeg poslovanja.

Osiguranje odgovornosti ima dvojake prednosti:

  • za vas kao osiguranike jer vam omogućava neometano odvijanje djelatnosti
  • za oštećene osobe nudi zaštitu u vidu popravljanja štete.

Kad se dogodi šteta, netko za nju mora i odgovarati. Naravno, ako je riječ o vašem poslovanju i ako nemate sklopljeno osiguranje od odgovornosti, naći ćete se u nezahvalnoj situaciji da nadoknađujete štetu oštećenoj osobi na teret vlastite imovine. Posljedično će to rezultirati smanjenjem vaše imovine te mogućim zastojima u poslovanju.

Da biste izbjegli tu potencijalno opasnu situaciju, zaštitite svoju odgovornost jednom od naših polica.