Za mirnu plovidbu

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete na trupu, stroju i opremi broda, a može se ugovoriti i osiguranje odgovornosti.

Ovisno o opsegu pruženoga pokrića osiguranjem su obuhvaćene sljedeće vrste šteta:

potpun gubitak broda

djelomičan gubitak i oštećenje broda (zasebna havarija)

troškovi spašavanja i troškovi izravno uzrokovani nastankom osiguranoga slučaja

nagrada za spašavanje

troškovi utvrđivanja i likvidacije štete

zajednička havarija.

 


Dodatna pokrića

Dodatno se može ugovoriti i osiguranje od odgovornosti:

  • za slučaj sudara
  • za slučaj udara
  • prema posadi i putnicima
  • prema kupačima
  • zbog izlijevanja ili izbacivanja ulja (onečišćenja)

Oglejte si tudi