Osiguranje strojeva od loma pruža osiguranje zaštite u slučaju uništenja ili oštećenja strojeva, strojnih, električnih uređaja i instalacija, do kojih može doći kod normalnih te za stroj propisanih opterećenja i radnih operacija.

Ako je posebno dogovoreno, predmetom osiguranja također mogu biti dalekovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, naftovodi, vodovodna mreža, metalne konstrukcije (silosi, antenski stupovi), trake, lanci i konopi transportnih uređaja, veliki alati, bušaći stupovi i oprema za dubinsko bušenje, termičke obloge peči te elektronski računarski programi, ugrađeni u strojeve ili uređaje.

Ovo osiguranje prije svega pokriva štete, koje nastaju uslijed:
 

    mehaničkog loma

    grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi

    djelovanja električne energije (indirektni udar groma, kratki spoj)

    zatajenja sigurnosnih ili regulacijskih uređaja

    pada i prevrtanja.


Osiguranje strojeva od loma isključuje sva oštećenja i kvarove, koji su posljedica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete uslijed trajnog djelovanja kemijskih, termičkih i ostalih mehaničkih utjecaja, kao i štete na stroju tijekom montaže, pokusnog rada ili rada stroja prije konačnog popravka, te sva druga isključenja navedena u uvjetima osiguranja.