Kao menadžer, obnašate vrlo odgovornu funkciju i nalazite se pod stalnim povećalom od strane dioničara, zaposlenika, regulatora, konkurencije i drugih zainteresiranih strana. Možete se naći u nezavidnoj situaciji jer ste doživjeli neuspjeh djelujući u najboljem interesu društva i pridržavajući se svojih zakonskih dužnosti, a zapravo niste bili ni svjesni da ste učinili nešto krivo.

Polica osiguranja odgovornosti menadžera štiti osobnu imovinu, tj. egzistenciju osiguranog pojedinca i članova njegove obitelji. Uz navedeno ona štiti i bilancu društva te kapital dioničara, ako su osigurane osobe zaposlenici dioničkog društva.Policom se štite i interesi trećih osoba.Svaka polica osiguranja odgovornosti menadžera sastoji se od takozvane tri strane, koje se nazivaju A, B  i C. Osnovna razlika je u tome da svaka polica ima A i B stranu, a stranu C predlaže se ugovoriti dioničarima duštva, posebno dioničkim društvima čije dionice kotiraju na burzi.

Osiguranje od odgovornosti zbog kliničkog ispitivanja lijeka

Osiguratelj jamči za povrat osobne imovinske štete, i to ako je došlo do štetnog događaja u slučaju tjelesnih oštećenja i oboljenja ispitanika te smrti ispitanika do kojih je došlo zbog lijekova odnosno tvari korištenih u postupku kliničkog ispitivanja.
 

Osiguratelj jamči samo za one štetne događaje koji su posljedica kliničkih ispitivanja lijekova započetih za vrijeme trajanja osiguranja, a do štetnog događaja došlo je najkasnije u roku od pet godina nakon završenog kliničkog ispitivanja.