Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koja proizlazi iz odštetnih zahtjeva na temelju zakonske odgovornosti cestovnog prijevoznika za teret primljenog na prijevoz.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost prijevoznika za štete na teretu, i to za:

 • potpuni ili djelomični gubitak te uništenje tereta
 • štete zbog zakašnjenja u isporuci


Osiguranje također pokriva:

 • stvarni iznos troškova postupka i pravnih radnji
 • pokrivene su štete i na povratnoj transportnoj ambalaži

 

Uz osnovno pokriće može se proširiti pokriće za štetu koja nastane kao posljedica ili je uzrokovana zbog:

 • utovara ili istovara tereta s prijevoznog sredstva
 • prijevoza živih životinja
 • prijevoza tereta s prijevoznim sredstvima opremljenih sa uređajima za održavanje temperature
 • vangabaritnih tereta – prijevoza tereta za kojeg je zbog njegove veličine ili težine potrebno ishoditi posebno odobrenje nadležnih tijela
 • prijevoza cestovnih motornih vozila (novih, rabljenih, nevoznih ili oštećenih)
 • provalne krađe tereta ili prijevoznog sredstva s teretom za vrijeme parkiranja i odmora
 • odgovornosti organizatora prijevoza za teret (bez vlastitih prijevoznih sredstava) koji prevoze podprijevoznici
 • odgovornosti osiguranika za teret kojeg prijevoze podprijevoznici
 • kabotažnih prijevoza tereta
 • prijevoza selidbenih predmeta