Najvažnija vrsta osiguranja objekta u trenutku gradnje, dogradnje ili adaptacije je građevinsko osiguranje koje pokriva sve najvažnije opasnosti koje ugrožavaju objekt za vrijeme gradnje.

Predmet građevinskog osiguranja su:

 • objekti  u gradnji
 • građevinski i instalacijski materijal
 • građevinski dijelovi i elektrostrojna oprema koja je namijenjena za ugradnju u osigurani objekt
 • oprema i pomoćni objekti koji su u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti građevinskog objekta, osim stvari koja su osnovna/obrtna srdstva izvođača radova.

Dodatno se može dogovoriti i osiguranje opreme i pomoćnih objekata za izvođenje objekata u gradnji (zidane ili drvene barake za skladišta, radionice, menze itd.).Ako je ugovorom o osiguranju dogovoreno, osiguranje također pokriva:

 • postojeće objekte na kojima se izvode dogradnje, nadogradnje, popravci ili adaptacije
 • dio objekta u gradnji ili pojedine građevinske ili obrtničke radove.


Građevinsko osiguranje pokriva opasnosti:

 • građevinske nezgode
 • osnovne opasnosti požarnog osiguranja, leda, mraza, snijega, izljevanja vode, snježne lavine, odrona i urušavanja zemljišta
 • provalne krađe
 • nespretnosti, nebrige i pakosti radnika
 • led, uleknuće tla, izlijevanje vode.


Dodatno se može dogovoriti i pokriće:

 • ugovorna odgovornost izvođača radova u vrijeme garancije
 • poplave, visoke vode, podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvođača radova
 • odgovornosti izvođača radova u vremenu garancije.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI