Izlagači svoju robu ili sajamsku opremu (police, pultove, ormare, stolove) na izložbenim prostorima sajma osiguravaju od oštećenja ili uništenja od gotovo svih opasnosti koje ih ugrožavaju.

Uza sve osnovne i dodatne opasnosti osiguranja od požara koje ugrožavaju navedene stvari, tim osiguranjem pokrivene su opasnosti od mehaničkog loma, nespretnosti te nemara zaposlenika i ostalih osoba kao i obijesnog i namjernog postupanja trećih osoba.

Osiguranje pokriva i štete na osiguranim stvarima do kojih je došlo jer su stvari odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale, krađe ili pljačke, te odgovornost osiguranika za štete koje su pretrpjele treće osobe.

U opsegu navedenih osiguranih opasnosti također je pokrivena šteta koja nastane tijekom istovara, utovara te pomicanja na području sajmišta.

Dodatno se mogu osigurati također uzorci robe i osobne stvari trgovačkih putnika (osim gotovine i dragocjenosti) u prijevoznim sredstvima, hotelima i ostalim prostorima.

Posebnim dogovorom također je moguće osiguranje pokrića proširiti na štete na osiguranim stvarima koje je prouzročio potres.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader