Za bezbrižno putovanje

S policom turističkog osiguranja u džepu svaki će odmor i putovanje za vas i članove vaše obitelji proći mirno i sigurno.

Ovisno o tome gdje putujete i na koliko dugo, odaberite jedan od paketa turističkog osiguranja u Triglav osiguranju.

Pažljivo provjerite osigurateljna pokrića i odaberite onaj paket koji će vam najbolje odgovarati te pružiti najbolju moguću zaštitu.

Za lakšu odluku, u nastavku kratko predstavljamo osiguranja odnosno osigurateljna pokrića uključena u pojedinim paketima.

Ovo osiguranje možete sklopiti individualno ili obiteljski putem interneta od 0-24h.

Osiguranje Iznos osigurateljnog pokrića (u EUR)
Paket A Paket B Paket C
1 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJIMA U IZOZEMSTVU S ASISTENCIJOM
  • troškovi nužno potrebnog liječenja
  • troškovi prijevoza
do 15.000
do 3.500
do 15.000
do 3.500
do 30.000
do 7.000
2 OSIGURANJE BOLNIČKOG DANA U INOZEMSTVU 50 na dan, ukupno najviše 1.000 50 na dan, ukupno najviše 1.000 100 na dan, ukupno najviše 2.000
3 OSIGURANJE U SLUČAJU SMRTI USLIJED NESRETNOG SLUČAJA / / 10.000
4 OSIGURANJE NAKNADE TROŠKOVA ZA PRAVNU POMOĆ U INOZEMSTVU / / do 3.500
5 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI do 25.000 do 25.000 do 50.000
6 OSIGURANJE PRTLJAGE I OSOBNIH STVARI, osim:
  • nnoca, vrijednosnih papira, dragocjenosti i sI. - ako se nalaze u zatvorenim i zaključanim prostorima
  • umetničkih predmeta i zbirki
  • prtljage i osobnih stvari od opasnosti krađe
/
/
/
/
/
do 1.000
do 75
do 250
do 75
do 250
do 400
do 75
do 250
do 75
do 500
7 OSIGURANJE PREKIDA PUTOVANJE ILI KASNIJEG POVRATKA / / do 2.500
8 OSIGURANJE ZLOUPORABE DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA do 150 do 150 do 150
9 OSIGURANJE TROŠKOVA IZRADE NOVIH DOKUMENTA do 50 do 50 do 100PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putno zdravstveno osiguranje s asistencijom Triglav osiguranja d.d. jednostavno se sklapa. Ovom policom pokriveni su:

• troškovi liječenja,
• troškova prijevoza radi bolesti ili nezgode.

U slučaju nezgode ili bolesti nazovite našeg asistencijskog partnera – Europ Assistance, Budapest, Mađarska – na telefonski broj (+36) 1 236 7593, koji vam osigurava 24-satnu pomoć na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku:

• pruža informacije o mogućnostima i odgovarajućim uslugama u svakoj državi i ustanovi
• uspostavlja kontakt s domaćim liječnikom
• utvrđuje adekvatnost pružanja zdravstvenih usluga u pojedinačnim ustanovama i nadzire postupak liječenja
• organizira i u okviru svote osiguranja preuzima troškove liječenja u bolnici
• organizira i u okviru svote osiguranja preuzima troškove prijevoza do bolnice ili u domovinu


OSIGURANJE BOLNIČKOG DANA U INOZEMSTVU
Ponekad se dogodi da za vrijeme putovanja ili boravka u inozemstvu iznenada i hitno trebate liječničku pomoć ili boravak u bolnici. U tom slučaju, osiguranje pokriva srodniku ili drugoj osobi troškove boravka u inozemstvu odnosno posjeta osiguraniku za vrijeme smještaja i liječenja u bolnici.


OSIGURANJE U SLUČAJU SMRTI USLIJED NESRETNOG SLUČAJA
Na godišnjem odmoru ili putovanju mogući su iznenadni, nepredviđeni i od vaše volje neovisni događaji koji lako mogu pruzročiti smrt, trajni invalididet ili privremenu nesposobnost za rad. Zato preporučamo sklopiti paket osiguranja C koji osigurava najširu osigurateljnu zaštitu u koju je uključeno i osiguranje u slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja.


OSIGURANJE NAKNADE TROŠKOVA ZA PRAVNU POMOĆ U INOZEMSTVU
Svakome se može dogoditi da se nađe u središtu događaja nakon kojeg slijedi pravni postupak. Stoga, nemojte zaboraviti na osiguranje koje obuhvaća pokrivanje troškova obrane osiguranika u pravnom postupku protiv njega.


OSIGURANJE ODGOVORNOSTI
Zbog vječne žurbe može lako doći do nenamjernih djela, koja lako mogu uzrokovati štetu na osobama ili imovini trećih.
To ne može izbjeći nitko. Osiguranje odgovornost pokriva štete nastale zbog građanskopravnih odštetnih zahtjeva koje treće osobe postave prema osiguraniku zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće), za kojeg odgovara osiguranik te koji ima za posljedicu:

• povredu osobe - tjelesne ozljede, oboljenje ili smrt osobe
• oštećenje stvari - uništenje, oštećenje ili nestanak stvari.


OSIGURANJE PRTLJAGE I OSOBNIH STVARI
Za svoju imovinu u pravilu svatko brine sam. Posebice se to odnosi na inozemstvo gdje zlonamjernici uvijek vrebaju. Nažalost, neugodnih događaji koji uzrokuju oštećenje ili gubitak prtljage i osobnih stvari nisu tako rijetki. U takvim slučajevima uvijek slijede troškovi popravka ili kupnja novih stvari. Stoga, pri osiguranju nemojte zaboraviti na prtljagu. Osiguranje prtljage i osobnih stvari pokriva štete od oštećenja ili uništenja osigurane stvari koje su rezultat iznenadnog i od osiguranikove volje neovisnog događaja. U slučaju krađe, provalne krađe i razbojništva osgiguranje pokriva i štetu zbog nestanka osiguranih stvari

OSIGURANJE PREKIDA PUTOVANJA ILI KASNIJEG POVRATKA
Na putovanjima u inozemstvo također može doći do neugodnog događaja. Bolest, ozljeda ili smrt su događaji koji mogu u svakom trenutku pogoditi bilo koju osobu. To su događaji koji zahtijevaju prekid putovanja ili prisilno produženje boravka. Odgovarajuće osiguranje pokriva štetu koju osiguranik pretrpi zbog prijevremenog povratka s ljetovanja, jer mu turistička ili hotelska organizacija nije nadoknadila troškove za neiskorišten dio ljetovanja. Osiguranje pokriva i troškove produženog boravka, ako je osiguranik po proteku ljetovanja prinuđen ostati izvan mjesta stalnog boravka radi ozljede ili razbolio zbog medicinski utvrđene akutne bolesti.

OSIGURANJE ZLOUPORABE DEBITNIH I KREDITNIH KARTICA
Osiguranje pokriva štetu koja nastane osiguraniku (uslijed krađe, provalne krađe ili razbojništva) zbog zlouporabe izgubljene ili protupravno oduzete debitne ili kreditne kartice od strane trećih osoba, ako to nije pokriveno drugim osiguranjem ili do trenutka kada pokriće za zlouporabu preuzme izdavatelj debitke ili kreditne kartice. Zlouporabom debitne ili kreditne kartice se smatra plaćanje roba ili usluga od strane trećih osoba te podizanje gotovine na bankomatima ili u poslovnicama banaka od strane trećih osoba.

OSIGURANJE TROŠKOVA IZRADE NOVIH DOKUMENATA
Osiguranje pokriva troškove ponovne izrade osobnih dokumenata koji su osiguraniku otuđeni odnosno koje je izgubio za vrijeme putovanja.

Obavijest osiguranicima

Unatoč ugovornom isključenju pružanja asistencije u slučaju ratnog stanja, istinski vjerujemo da je naša uloga pomoći našim klijentima uvijek kada je to moguće. Iz tog razloga s našim partnerima iz Europ Assistance pažljivo pratimo trenutačnu situaciju u Ukrajini.

Međutim, uz aktualna ratna dešavanja, naše mogućnosti u Ukrajini su izuzetno limitirane. Imajući na umu kako ratno stanje predstavlja isključenje iz Uvjeta osiguranja, ne savjetujemo putovanje u Ukrajinu.

S oprezom treba pristupiti i putovanjima u Rusiju i Bjelorusiju, gdje još uvijek nema osnova za uskraćivanjem bilo kojih usluga, iako je pružanje usluge asistencije ondje iznimno otežano. Treba imati na umu otežavajuće okolnosti organizacije asistencijskih usluga i ograničene opcije plaćanja uslijed isključenja banaka iz SWIFT sustava, što uvjetuje obavezno plaćanje u lokalnoj valuti na licu mjesta. Sukladno navedenom, za osiguranike će jedina opcija biti plaćanje na licu mjesta i upućivanje na refundaciju maksimalno do limita svote osiguranja.

Svakako i u ovim izazovnim vremenima ostajemo zajedno uz naše krajnje korisnike. Sve će biti u redu.