Osiguranjem opasnosti od loma strojeva pokrivena je materijalna šteta na osiguranim stvarima, koja nastane uslijed djelovanja opasnosti osiguranja od loma strojeva.

Zbog nastanka loma strojeva također može nastati velika neizravna šteta, koja može biti čak i veća od izravne štete. Zbog toga je preporučljivo da poduzeća osim osiguranja od loma strojeva također sklope osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed loma strojeva.


Osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed loma strojeva može se sklopiti za pokriće fiksnih poslovnih troškova, a dodatnim dogovorom također za pokriće izgubljene dobiti za razdoblje u kojem zbog nastanka osiguranog slučaja, koji je pokriven osiguranjem od loma strojeva, poduzeće ne može poslovati.

Kako za osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed požara, tako i za osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed loma strojeva vrijedi da bi za sklapanje takvog osiguranja morali biti posebno zainteresirani dioničari odnosno vlasnici poduzeća te sindikati, jer ovo osiguranje osigurava pokriće troškova u svrhu što bržeg ponovnog uspostavljanja normalnog poslovanja te nesmetanu isplatu plaća zaposlenima.Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader