Predmet osiguranja su glazbeni instrumenti, njihovi kovčezi, elektroakustični aparati s opremom i slično.

Predmet osiguranja nisu strune, opne i slični potrošni dijelovi glazbenih instrumenata ako do oštećenja ili uništenja dođe za vrijeme njihovog namjenskog korištenja.

Osiguranje pokriva:
  • uništenje ili oštećenje osiguranih stvari zbog bilo koje opasnosti, osim zbog nedostataka ili greški koje su postojale u trenutku sklapanja osiguranja (starost, slabo održavanje, dotrajalost i slično),
  • nestanak osigurane stvari koje nije posljedica obične krađe, zaborava ili zamjene.

Osiguranje vrijedi i za vrijeme prijevoza ukoliko su osigurane stvari u unutrašnjosti vozila.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader