Zbog raspoređivanja troškova na dulje vremensko razdoblje, poduzeća sve više pribjegavaju kupnji opreme na zakup tzv. leasing. U vrijeme kada je oprema u najmu, njezin vlasnik zasigurno je zainteresiran za osiguranje.

Osiguranje opreme štiti zakupodavca opreme, a takvo osiguranje može sklopiti i zakupoprimac, međutim na račun zakupodavca.


Osiguranje opreme u najmu pokriva svako uništenje, oštećenje ili nestanak (radi provale ili razbojstva) osigurane stvari, do kojih dolazi kod normalnih te za opremu propisanih opterećenja i radnih operacija.
Posebnim dogovorom moguće je također osiguranje pokrića proširiti na pokriće šteta na osiguranim stvarima koje je prouzročio potres.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader