Zbog raspoređivanja troškova na dulje vremensko razdoblje, poduzeća sve više pribjegavaju kupnji opreme na zakup tzv. leasing. U vrijeme kada je oprema u najmu, njezin vlasnik zasigurno je zainteresiran za osiguranje.

Osiguranje opreme štiti zakupodavca opreme, a takvo osiguranje može sklopiti i zakupoprimac, međutim na račun zakupodavca.


Osiguranje opreme u najmu pokriva svako uništenje, oštećenje ili nestanak (radi provale ili razbojstva) osigurane stvari, do kojih dolazi kod normalnih te za opremu propisanih opterećenja i radnih operacija.
Posebnim dogovorom moguće je također osiguranje pokrića proširiti na pokriće šteta na osiguranim stvarima koje je prouzročio potres.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI