U sklopu ovog osiguranja osiguravaju se građevinski objekti, oprema i zalihe pravnih osoba koje proizvode, prenose ili distribuiraju električnu ili toplinsku energiju.

Osnovnim osiguranjem su obuhvaćeni požar, udar groma, oluja, tuča, manifestacije i demonstracije, eksplozija, pad letjelice, udar osiguranikovog vozila, poplava, bujice, visoke i podzemne vode, izljev vode, klizanje i slijeganje tla, odron zemlje, snježna lavina, lekaža.

Dodatno se može osigurati samozapaljenje zaliha, potres, lom stroja, troškovi popravka za prekovremeni i noćni rad, rad u praznične dane te hitni prijevoz te troškovi traženja grešaka, zemljanih radova i asfaltiranja kod podzemnih vodova.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader