Proizvodi su zasnovani, proizvedeni i namijenjeni određenoj svrsi odnosno uporabi. Zbog toga su isprobani i prema potrebi usavršeni.

Sve okolnosti nažalost ne možemo predvidjeti. Moguće je da se u proizvodnji, prilikom nadzora kvalitete ili redoslijeda događaja, potkrala pogreška koju nismo mogli predvidjeti.
 
Za poduzeća i obrtnike koji proizvode finalne proizvode ili sastavne dijelove za prodaju na tržištu postaje sve značajnije osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode.

Osiguravajuće društvo jamči za štetu zbog građanskopravnih odštetnih zahtjeva koje treće osobe ostvaruju u odnosu na osiguranika zbog nesreće do koje je došlo zbog pogreške u proizvodima osiguranika.

Osigurana je odgovornost za štetu zbog proizvoda kojega su posljedice tjelesne ozljede, oboljenja ili smrt osobe ili oštećenje, uništenje ili nestanak stvari. Uzroci štete proizlaze iz grešaka u materijalu od kojeg je proizvod izrađen, konstrukcijskih grešaka te nedostataka u proizvođačevim uputama za pravilnu uporabu.