Poduzeća čija je djelatnost hlađenje i skladištenje zaliha robe na sniženoj temperaturi, odnosno nadziranoj atmosferi ili u smrznutom stanju, svoju robu u hladnjačama mogu osigurati od propadanja ili oštećenja.

Osiguranje obuhvaća svu robu u hladnjačama odnosno prostorijama, kao što su komore za hlađenje i skladištenje a koja je navedena u polici osiguranja.

Osnovna pokrivena opasnost, u okviru ovog osiguranja, je promjena uvjeta hlađenja zbog kvara rashladnog postrojenja ili postrojenja za održavanje nadzirane atmosfere, štetnog djelovanja medija za hlađenje ili prestanka isporuke električne energije.

Osim ove opasnosti, roba je također osigurana od osnovnih opasnosti osiguranja od požara i opasnosti od provalne krađe.

Dodatnim dogovorom roba se također može osigurati za opasnost od poplave, izljeva voda, odrona zemlje iili snježne lavine i istjecanja tekućina (lekaža).

Posebnim je dogovorom osigurateljno pokrića moguće proširiti na pokriće šteta na osiguranim stvarima koje je prouzročio potres.

Osiguranjem namirnica u zamrzivačima osiguravaju se namirnice i njihova ambalaža u zamrzivačima i rashladnim vitrinama. Osiguranje pokriva štetu uslijed propadanja ili oštećenja osiguranih stvari zbog:

    kvara na rashladnom uređaju koji uzrokuje promjenu uvjeta hlađenja,

    štetnog utjecaja sredstava za hlađenje,

    prekida električne energije.Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI