Pokriva gotovo sve glavne opasnosti koje tijekom montaže ugrožavaju izvođače radova

Montažno osiguranje osim opasnosti od montažne nezgode pokriva još sve osnovne opasnosti osiguranja za slučaj požara, opasnosti od urušavanje i uleknuće tla, izlijev vode leda, mraza, snijega, kiše, zemljane i snježne lavine, klizanja zemljišta te zemljanog odrona, provalne krađe na neugrađenom montažnom materijalu i opremi kao i nespretnost, nemar i namjeru radnika.

Dodatnim dogovorom također mogu biti pokrivene opasnosti od poplave, visoke vode, podzemnih voda i odgovornosti izvođača radova za štetu prouzročenu trećim osobama. U opseg pokrića također može biti uključeno određeno vrijeme pokusnog rada, postojeći objekti i oprema, pomoćni materijal za izvođenje gradnje te druge stvari sukladno uvjetima osiguranja.

Već montirani objekt, stroj, aparat, konstrukciju ili instalaciju u okviru produljenog montažnog osiguranja također je moguće osigurati za vrijeme garancije od opasnosti ugovorne odgovornosti. Uzrok za štetu u garantnom roku mora proizlaziti iz vremena montaže odnosno skrivene montažne nezgode.