Osiguranjem opasnosti od požara pokrivena je izravna materijalna šteta na osiguranim stvarima, koja nastane uslijed djelovanja osiguranih opasnosti osiguranja od požara. Zbog nastanka požara ili ostalih opasnosti osiguranja od požara također može nastati velika neizravna šteta koja može biti čak i veća od izravne štete.


Zbog toga je preporučljivo da poduzeća, osim osiguranja opasnosti od požara, također sklapaju osiguranje od zastoja u radu uslijed požara.

Osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed požara pokriva fiksne troškove poslovanja (troškovi usluga, amortizacija, troškovi rada te ostali troškovi) za razdoblje u kojem poduzeće zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati.

Dodatnim dogovorom moguće je sklopiti osiguranje dobiti iz poslovanja.

Posebnim dogovorom osigurateljno pokriće može se proširiti i na pokriće štete zbog zastoja u poslovanju uslijede potresa.

Za osiguranje od zastoja u poslovanju uslijed požara posebno bi mogli biti zainteresirani dioničari odnosno vlasnici poduzeća te sindikati budući da takvo osiguranje omogućava brže ponovno uspostavljanje normalnog poslovanja te nesmetanu isplatu plaća zaposlenima.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader