Što napraviti u slučaju gubitka kartice zdravstvenog osiguranja Triglav osiguranja d.d.?

Gubitak kartice ugovaratelj osiguranja i/ili osiguranik obvezan je odmah prijaviti Triglav osiguranju d.d., te u „Narodnim novinama“ ako osiguratelj to zatraži. Triglav osiguranje d.d. će na zahtjev ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika izdati novu iskaznicu s rokom valjanosti koji je bio naveden na staroj iskaznici. Osiguratelj može naplatiti izdavanje duplikata kartice sukladno cjeniku objavljenom na svojoj Web stranici.

 

Naknada za izdavanje duplikata kartice iznosi 25,00 kuna te se ista uplaćuje na broj žiro-računa (IBAN): HR1324020061100642595 s pozivom na broj 00 02-OIB.