Što ako žena zatrudni tijekom trajanja osiguranja?

Trudnica je tijekom trudnoće oslobođena plaćanja participacije samo za medicinsku obradu vezanu uz trudnoću. Za sve ostalo, sudjelovanje u troškovima liječenja je obavezno.