Koje troškove za usluge dentalne medicine pokriva polica dopunskog osiguranja?

Polica Triglav dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva potpuno iste doplate u dentalnoj medicini kao i polica dopunskog HZZO-a, a to su sve usluge obavljene na temelju uputnice, recepta i doznake HZZO-a.